Gepubliceerd: 22 mei 2022

Sonali Kulkarni wint Miep Diekmann Thesisprijs 2022

Afgelopen vrijdag is op de IBBY-studiemiddag de Miep Diekmann Thesisprijs 2022 uitgereikt aan Sonali Kulkarni voor haar thesis “Bilingual Synergies. A Semiotically-framed Inquiry into the Iconotextual Complexities of Bilingual Picturebooks”.

Voor deze vijfde editie van de prijs werden ook internationale studenten van Nederlandse en Vlaamse universiteiten uitdrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen. Dit heeft niet alleen geleid tot meer inzendingen, maar laat ook de toegevoegde waarde zien van internationale en interculturele uitwisseling in de studie van de kinder- en jeugdliteratuur. De jury gelooft, zo schrijft ze in het juryrapport, dat Miep Diekmann de noodzaak hiervan onderschreven zou hebben. In de ingezonden scripties wordt academische kennis verbonden met urgente maatschappelijke vraagstukken en belangrijke hedendaagse thema’s, zoals veganisme, genderrepresentatie, moderne vormen van vaderschap, videogames, meertaligheid en de coronapandemie. De winnende scriptie, schrijft de jury, “hanteert een internationaal en transcultureel perspectief op een onderwerp met zowel wetenschappelijke als maatschappelijke impact. Sonali Kulkarni verkent in deze scriptie de integratie van woorden en beelden in tweetalige prentenboeken. Het onderzoek is geplaatst tegen de achtergrond van een toenemend gemondialiseerde wereld, waarin talen en culturen steeds vaker mengen. (…) In deze scriptie stelt Sonali een theoretisch model voor waarmee we deze meertalige ontmoetingen in prentenboeken kunnen gaan bestuderen.” De jury is onder de indruk van de moed die Sonali toont met de keuze voor dit complexe en nieuwe onderwerp en van de theoretische diepgang en doeltreffendheid waarmee ze het thema behandelt. Het is een wetenschappelijk zeer grondige, maar tegelijkertijd toegankelijke scriptie, waarin Sonali theoretische observaties aanvult met haar persoonlijke ervaring met meertaligheid. Het model zal bovendien van nut zijn voor iedereen die zich bezighoudt met leesbevordering en meertaligheid, zo concludeert de jury. Zij is “verheugd een laureate te mogen bekronen die een bijdrage levert aan zowel het wetenschappelijke als het maatschappelijke veld van de jeugdliteratuur.” De jury bestond dit jaar uit Suzanne van der Beek (Tilburg University), Vera Veldhuizen (Rijksuniversiteit Groningen) en Alix Wassing (Stichting Lezen). Sonali Kulkarni volgde in 2020-2021 de Erasmus Mundus internationale master Children’s Literature, Media and Culture aan Tilburg University.

Het bestuur van IBBY-Nederland feliciteert Sonali Kulkarni van harte met het winnen van de Miep Diekmann Thesisprijs 2022!

Op deze pagina vindt u het juryrapport in het Nederlands en Engels, een link naar de winnende thesis en meer informatie over de Miep Diekmann Thesisprijs.

 

Meer nieuwsitems