Word een vriend van IBBY

Word een vriend van IBBY

Dankzij de steun van onze Vrienden kan IBBY Nederland (inter)nationale leesbevorderings- en jeugdliteratuur-projecten ondersteunen.

Vrienden van IBBY-Nederland

Voor de internationale contributie aan IBBY International, voor het voordragen van de nominaties voor de internationale prijzen en voor het uitvoeren van enkele andere taken ontvangt IBBY-Nederland een jaarlijkse subsidie van het Nederlands Letterenfonds. De andere activiteiten en projecten, zoals het steunen van kleine leesbevorderingsprojecten in binnen- en buitenland, worden mede mogelijk gemaakt door de steun van de Vrienden van IBBY.
IBBY is een platform voor iedereen die zich met jeugdliteratuur bezighoudt: auteurs, illustratoren, vertalers, uitgevers, bibliothecarissen, leesbevorderaars, boekhandelaren, recensenten, onderzoekers, studenten en iedereen die het kinderboek een warm hart toedraagt. Lees hier meer over de doelstellingen en activiteiten van IBBY.
IBBY organiseert jaarlijks de boek&groetdag en de studiemiddag. Vrienden van IBBY krijgen samen met een introducé gratis toegang tot deze middagen, waar er naast lezingen, presentaties en prijsuitreikingen gelegenheid is om andere Vrienden te ontmoeten. Ook ontvangen Vrienden de nieuwsbrief, persberichten en uitnodigingen voor andere activiteiten van IBBY. Elke nieuwe Vriend krijgt het boek Tekenaars. Kinderboekillustratoren geportretteerd als welkomstgeschenk. 

De donatie voor Vrienden van IBBY bedraagt in 2024 minimaal 30 euro (voor individuen) en minimaal 95 euro (voor instellingen). De donatie kan worden overgemaakt op NL 18 TRIO 0320 7543 67 t.n.v. Stichting IBBY sectie Nederland te Amsterdam en o.v.v. 'Nieuwe vriend 2024'. IBBY is een non-profit stichting met ANBI- status. Nieuwe vrienden kunnen zich aanmelden via ibby.secretariaat@gmail.com. 

Als nieuwe vriend krijg je het welkomstgeschenk Tekenaars. Kinderboekillustratoren geportretteerd. Voor dit boek interviewde Joukje Akveld negentien Nederlandse illustratoren, van Mance Post tot Martijn van der Linden. Het atelier dient daarbij steeds als uitgangspunt voor gesprekken over techniek, drijfveren, ambitie en inspiratie. Op die manier geven de portretten niet alleen inzicht in leven en werk van de individuele tekenaars, samen bieden ze een cultuurhistorisch beeld van een halve eeuw Nederlandse illustratiekunst. Onze hartelijke dank aan uitgeverij Hoogland & Van Klaveren voor het kosteloos beschikbaar stellen van het welkomstgeschenk.  

We bedanken al onze vrienden, het Nederlands Letterenfonds, alle uitgeverijen die altijd bereid zijn boeken beschikbaar stellen voor de inzendingen van nominaties voor internationale prijzen en de organisaties waarmee we samenwerken, waaronder het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, de Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen, het Letterenfonds, het Kunstmuseum Den Haag, It Fryske Berneboek, Tilburg University, de Kinderboekenambassadeur en IBBY International voor de steun, hulp en goede samenwerkingen!

Vriend worden

Vul een naam in
Vul een naam in
Vul een e-mailadres in
Vul een telefoonnummer in