Wat doet IBBY-Nederland?

Wat doet IBBY-Nederland?

IBBY-Nederland is de nationale sectie van the International Board on Books for Young People.

IBBY-Nederland:

  • is een platform voor iedereen die zich met jeugdliteratuur bezighoudt: auteurs, illustratoren, vertalers, uitgevers, bibliothecarissen, boekhandelaren, recensenten, onderzoekers, studenten en andere kinderboekenliefhebbers.
  • bevordert de (internationale) uitwisseling van Nederlandse en buitenlandse jeugdliteratuur door o.a. voordrachten voor internationale prijzen en tentoonstellingen.
  • verspreidt kennis op het gebied van (de studie van) jeugdliteratuur.
  • steunt projecten voor kinderen voor wie toegang tot boeken niet vanzelfsprekend is, in Nederland en wereldwijd.
  • organiseert activiteiten rond jeugdliteratuur die gratis toegankelijk zijn voor vrienden van IBBY.

Activiteiten en prijzen

De jaarlijkse studiemiddag in het voorjaar en boek&groetdag in het najaar, met lezingen, presentaties en de mogelijkheid tot ontmoeting en uitwisseling. Deze middagen zijn gratis toegankelijk voor alle vrienden van IBBY.

​De Jenny Smelik-IBBY Prijs waarbij jeugdboeken onder de aandacht worden gebracht waarin culturele diversiteit een vanzelfsprekende rol speelt en het beeld van verschillende culturen opbouwend in plaats van problematiserend is.

​De Miep Diekmann Thesisprijs voor de beste masterthesis op het gebied van de studie van kinder- en jeugdliteratuur.

​De Annie M.G. Schmidtlezing door een prominente auteur of illustrator van jeugdliteratuur, in samenwerking met het Kinderboekenmuseum, Stichting Lezen en het Letterenfonds. De lezing biedt auteurs en illustratoren een platform voor hun visie op de stand van zaken in de jeugdliteratuur.

​Dankzij de financiële bijdrage van het Nederlands Letterenfonds en de IBBY-vrienden is IBBY-Nederland in staat haar kerntaken uit te voeren.