IBBY International

IBBY International

The International Board on Books for Young people
(IBBY) is in 1953 opgericht door de Duitse journaliste Jella Lepman, met als doel bruggen te bouwen tussen kinderen van waar ook ter wereld door hen toegang te geven tot kinderboeken van hoge kwaliteit. Boeken waarin kinderen zichzelf herkennen en boeken als raam naar de rest van de wereld.

IBBY zet zich in voor het recht van elk kind om een lezer te worden door middel van o.a. leesbevorderingsprojecten, uitwisseling en promotie van jeugdliteratuur door internationale prijzen en tentoonstellingen.

Jella Lepman richtte IBBY op vanuit de overtuiging dat boeken zorgen voor begrip, tolerantie en verbinding tussen mensen. Na de Tweede Wereldoorlog zag ze dat kinderen die alles kwijt waren geraakt niet alleen voedsel, medicijnen, kleding en onderdak nodig hadden, maar dat ze ook baat hadden bij boeken. Boeken van hoge kwaliteit en vooral boeken uit de hele wereld. Ze wilde dat deze kinderen zouden weten: je bent niet alleen; er zijn anderen net als jij, met dezelfde ervaringen, wensen en dromen, er is een hele wereld die je kunt ontdekken door het lezen van boeken.

Vandaag de dag is IBBY een non-profit organisatie met wereldwijd 81 nationale secties, een netwerk van mensen van over de hele wereld die zich in eigen land en internationaal bezighouden met alle facetten van kinderliteratuur en leesbevordering. Het internationale secretariaat is gevestigd in Bazel in Zwitserland. 

De doelstellingen van IBBY:

  • bevorderen van internationaal begrip
  • door middel van kinderboeken
  • kinderen overal ter wereld de kans geven
  • toegang te krijgen tot boeken van hoge
  • literaire en artistieke kwaliteit
  • stimuleren van publicatie en verspreiding van kwaliteitsliteratuur, met name in ontwikkelingslanden
  • ondersteunen van leesbevorderings-
  • projecten en organisaties die zich bezighouden met kinderen en boeken
  • stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van kinderliteratuur
  • de rechten van het kind beschermen en handhaven overeenkomstig het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 

Lees hier meer over alle projecten en prijzen van IBBY International.