Miep Diekmann Thesisprijs

Miep Diekmann Thesisprijs

De Miep Diekmann Thesisprijs voor jeugdliterair onderzoek wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de auteur(s) van de beste Nederlands- of Engelstalige masterthesis op het gebied van de studie van de kinder- en jeugdliteratuur.

De Miep Diekmann Thesisprijs voor jeugdliterair onderzoek wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de auteur(s) van de beste Nederlands- of Engelstalige masterthesis op het gebied van de studie van de kinder- en jeugdliteratuur. Onderwerpen kunnen zowel literatuurtheoretisch als -historisch van aard zijn.

De prijs is een van de activiteiten waarmee IBBY-Nederland meer aandacht schenkt aan de weten-schappelijke studie van de kinder- en jeugdliteratuur. Zij is vernoemd naar Miep Diekmann, die al vroeg het belang van wetenschappelijk onderzoek over kinder-

en jeugdliteratuur aan de orde stelde en daarvoor een warm pleidooi in de media hield. 

De Miep Diekmann Thesisprijs is een voortzetting van de L.M. Boerlage-prijs, die tot 2007 werd uitgereikt door het Letterkundig Museum en is overgedragen aan IBBY-Nederland.

De prijs bedraagt 750 euro. Naast het toekennen van de prijs, zijn twee eervolle vermeldingen mogelijk. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens de IBBY-Studiemiddag in het voorjaar van de even jaren. 


REGLEMENT
 

 1. De Miep Diekmann Thesisprijs voor jeugdliterair onderzoek wordt in het voorjaar van 2022 uitgereikt voor een masterthesis die aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit is voltooid in de academische jaren 2019-2020 of 2020-2021.

 2. De thesis mag in het Nederlands of in het Engels geschreven zijn. 

 3. Het bestuur van IBBY-Nederland stelt een deskundige jury in die de inzendingen zal beoordelen op onder meer de volgende aspecten:

  • de mate waarin de thesis belangwekkende nieuwe informatie bevat,

  • de methodologische kwaliteit,

  • de wetenschappelijke waarde,

  • de helderheid van de argumentatie/onderbouwing.
    

 4. Onderwerpen kunnen zowel literatuurtheoretisch als -historisch van aard zijn. Onderzoek expliciet naar leesvaardigheid, functies van lezen, leesgedrag of lezen in relatie tot audiovisuele en/of digitale media komt niet in aanmerking voor deze prijs.

 5. Afhankelijk van de kwaliteit van de ingezonden theses, kan de jury beslissen de prijs niet toe te kennen.

 6. De beraadslagingen van de jury zullen uitmonden in een rapport, waarin de keuze voor de winnaar en eventuele eervolle vermeldingen duidelijk wordt gemotiveerd.
   

BEKRONINGEN

De Miep Diekmann Thesisprijs wordt sinds

2014 uitgereikt. 
 

-2014-

Marloes Schrijvers
Life writing through text and image in children’s literature. A multimodal analysis of authenticity and dual address in autobiographical picture books (Universiteit van Tilburg). 

Eervolle vermeldingen:

Miriam van den Nieuwenhof
Kussen en koel water. Initiatieromans en ecocriticism (Universiteit van Tilburg). 

Kyra Fastenau
Traumatic events seen through innocent eyes. Juvenile focalisators and narrators in adult literature (Universiteit Leiden). 

-2016-

Mecu Ginting
Wild Waters. An Analysis of the Dynamics between People and Water in Dutch Children's Literature from the Vantage Point of the Ecohumanities (Universiteit van Tilburg). 

Eervolle vermeldingen:

Jozefien de Leest
Een 'kindermenu ' in de literatuur. Wat wordt er over een literaire status gecommuniceerd naar het publiek anno 2013? (Universiteit van Amsterdam).

Maaike Vaes
Bedenk dat dit is geweest... De Tweede Wereldoorlog in recente jeugdliteratuur (Universiteit van Tilburg). 

-2018-

Danique Roestenburg
Publieke intellectuelen in de jeugdliteratuur: een fictie? Jeugdauteurs in de rol van publieke intellectueel. De casus van Ted van Lieshout (Universiteit van Tilburg). 

Eervolle vermelding:

Sabine Steels
Ethiek en life writing in jeugdliteratuur. Bouwstenen voor ethisch verantwoorde levensverhalen over trauma en de toepassing ervan op de Slashreeks voor jongeren
(Universiteit van Tilburg).

-2020-

Loes Reichenfeld
Kijk Wijzer naar prentenboeken. Naar een instrument voor een interpretatie van prentenboeken op basis van de interactie tussen tekst en beeld (Universiteit van Tilburg). 

Geen eervolle vermelding toegekend.   

-2022-

Sonali Kulkarni
Bilingual Synergies. A Semiotically-framed Inquiry into the Iconotextual Complexities of Bilingual Picturebooks (Universiteit van Tilburg). 

Geen eervolle vermelding toegekend.   

 

Actueel 

Winnaar Miep Diekmann Thesisprijs 2022

Tijdens de IBBY-studiemiddag op 20 mei 2022 is de Miep Diekmann Thesisprijs 2022 uitgereikt aan Sonali Kulkarni voor haar thesis “Bilingual Synergies. A Semiotically-framed Inquiry into the Iconotextual Complexities of Bilingual Picturebooks”.

De jury bestond uit Suzanne van der Beek (Tilburg University), Vera Veldhuizen (Rijksuniversiteit Groningen) en Alix Wassing (Stichting Lezen).
Sonali Kulkarni volgde in 2020-2021 de Erasmus Mundus internationale master Children’s Literature, Media and Culture aan Tilburg University. 

 

Uit het persbericht:

Sonali Kulkarni verkent in deze scriptie de integratie van woorden en beelden in tweetalige prentenboeken. De jury is onder de indruk van de moed die Sonali toont met de keuze voor dit complexe en nieuwe onderwerp en van de theoretische diepgang en doeltreffendheid waarmee ze het thema behandelt. Het is een wetenschappelijk zeer grondige, maar tegelijkertijd toegankelijke scriptie, waarin Sonali theoretische observaties aanvult met haar persoonlijke ervaring met meertaligheid. 

Lees hier het volledige persbericht. 

Downloads

Juryrapport 2022 (Nederlands)
Juryrapport 2022 (Engels)

De winnende masterthesis is hier te downloaden. 

Winnaar Miep Diekmann Thesisprijs 2020

De Miep Diekmann Thesisprijs 2020 ging naar Loes Reichenfeld voor haar thesis “Kijk Wijzer naar prentenboeken. Naar een instrument voor een interpretatie van prentenboeken op basis van de interactie tussen tekst en beeld” (Master Jeugdliteratuur, Tilburg University, 2018). 

De jury roemde de professionele academische schrijfstijl van de auteurs van de thesissen. Hoewel het aantal inzendingen klein was, liet de variatie aan onderwerpen en benaderingen zien hoe interdisciplinair het jeugdliteraire onderzoek kan zijn.

Juryrapport 2020

De prijsuitreiking vond plaats tijdens de digitale IBBY-Vriendenmiddag op 13 november 2020.

Kijk hier de prijsuitreiking terug. 


De jury van 2020:

Marloes Schrijvers is lerarenopleider Nederlands aan de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Amsterdam en winnaar van de eerste Miep Diekmann Thesisprijs in 2014.

Suzanne van der Beek is Universitair Docent bij het departement Culture Studies van Tilburg University.

Jacques Dane is historicus en hoofd Collectie en Onderzoek bij het Nationaal Onderwijsmuseum.