Gepubliceerd: 2 april 2023

International Children's Book Day 2023

I am a book, read me Ik ben een boek, lees me.

 
Vandaag is het 2 april – International Children’s Book Day! Deze speciale dag werd in 1967 ingesteld door IBBY om de liefde voor lezen uit te dragen en mensen over de hele wereld te inspireren het kinderboek te vieren. Hiervoor werd de geboortedag van Hans Christian Andersen (1805 - 1875) gekozen. Wereldwijd vinden er op en rond deze dag allerlei activiteiten voor kinderen plaats, in bibliotheken, op scholen en in kinderboekhandels.
 
Elk jaar krijgt een andere nationale sectie van IBBY de mogelijkheid om de sponsor te zijn van deze dag. Dit jaar is dat IBBY-Griekenland. Illustrator Photini Stephanidi maakte de poster en schrijver Vagelis Iliopoulos schreef hiervoor een tekst. Hiermee willen ze de kracht van kinderboeken tonen in het promoten van gelijkheid, diversiteit en inclusie en laten zien dat mensen elkaar leren kennen en begrijpen door het lezen van boeken.
 
 
 
 
 

I am a book.
You are a book.
We are all books.
My soul is the story I tell.
Every book tells its own story.
We can look quite different –
some big, some small,
some colourful, some black and white,
some with a few pages, some with many.
We may say similar or completely different things,
but that’s our beauty.
It would be boring to be all the same.
Each of us is unique.
And each of us has the right to be respected,
to be read without prejudice,
to be given space in your library.
You may have opinions about me.
You may choose to question or comment
on what you read.
You can put me back in the library
or hold me close and travel with me a long way.
But never let someone throw me away
or send me to another shelf.
Never ask for my destruction, nor allow anyone
else to do.
And if a book ever comes from another shelf,
because someone or something drove it away,
make room.
It fits next to you.
Try to feel as it feels.
Understand it. Protect it.
You may be in its place tomorrow.
Because you are a book, too.
We all are books.
Let’s all say it loudly so everyone can hear.
«I am a book, read me.»

Ik ben een boek.
Jij bent een boek.
We zijn allemaal boeken.
Mijn binnenste is het verhaal dat ik vertel.
Elk boek vertelt zijn eigen verhaal.
We kunnen er heel verschillend uitzien –
sommige groot, sommige klein,
sommige kleurrijk, sommige zwart-wit,
sommige met een paar bladzijden, sommige met veel.
We kunnen soortgelijke of totaal verschillende dingen zeggen,
maar dat is het mooie van ons.
Het zou saai zijn om allemaal hetzelfde te zijn.
Ieder van ons is uniek.
En ieder van ons heeft het recht gerespecteerd te worden,
zonder vooroordeel gelezen te worden,
ruimte te krijgen in ieders bibliotheek.
Misschien heb je een mening over mij.
Je mag me bevragen of reageren
op dat wat je leest.
Je kunt me terugbrengen naar de bibliotheek
of me dicht bij je houden, me meenemen op reis.
Maar laat me nooit door iemand weggooien
of naar een andere plank sturen.
Maak me niet stuk en laat niemand
anders dit doen.
En als er ooit een boek van een andere plank komt,
omdat iemand of iets het heeft weggejaagd,
maak ruimte.
Het past naast je.
Probeer te begrijpen hoe het zich voelt
Leer het kennen. Bescherm het.
Misschien sta jij morgen op zijn plaats.
Omdat jij ook een boek bent.
We zijn allemaal boeken.
Laten we het allemaal hardop zeggen,
zodat iedereen het kan horen:
"Ik ben een boek, lees me."

Lees hier meer over International Children's Book Day: https://www.ibby.org/awards-activities/activities/international-childrens-book-day (Nederlandse vertaling door Marloes Robijn.)

 

Meer nieuwsitems