Gepubliceerd: 3 november 2023

Bekendmaking Honour List 2024

Persbericht IBBY-Nederland | 3 november 2023

IBBY Honour List 2024 Bekendmaking voordrachten door IBBY-Nederland

Iedere twee jaar geeft de International Board on Books for Young people (IBBY) de Honour List uit: een overzicht van kinder- en jeugdboeken van hoge kwaliteit uit de bij IBBY aangesloten landen. De Honour List bestaat uit de categorieën ‘Tekst’, ‘Illustraties’ en ‘Vertalingen’. De nationale secties van IBBY mogen hiervoor per categorie en taal één boek voordragen. Sinds 2018 draagt IBBY-Nederland naast een Friestalig boek in de categorie 'Tekst' ook een vertaling naar het Fries voor. Hiervoor krijgt IBBY advies van It Fryske Berneboek.

Voor de IBBY Honour List 2024 draagt IBBY-Nederland de volgende boeken voor:

In de categorie 'Vertalingen':

Arjaan en Thijs van Nimwegen voor hun Nederlandse vertaling Het meisje met de luidende stem van Abi Daré (Signatuur, 2021)

Rymke Zijlstra voor haar Friese vertaling Lampke van Annet Schaap (Afûk, 2023)

In de categorie 'Illustraties':

Octavie Wolters voor Het lied van de spreeuw (Ploegsma, 2021)

In de categorie 'Tekst':

Martine Letterie voor Kinderen van ver met illustraties van Saskia Halfmouw (Leopold, 2022)

Tialda Hoogeveen voor Abe en de Aardichman met illustraties van Yke Reeder (Afûk, 2022)

De auteurs, illustratoren en vertalers die zijn voorgedragen ontvangen een officieel Honour List-diploma. Deze worden uitgereikt op het tweejaarlijkse internationale IBBY-congres, waar de Honour List wordt gepresenteerd met een tentoonstelling en een catalogus.

Daarna reizen collecties met de geselecteerde boeken de wereld rond. Een tentoonstelling met alle boeken zal o.a. te zien zijn op de kinderboekenbeurs in Bologna en op andere boekenbeurzen wereldwijd. Ook worden de boeken opgenomen in permanente Honour List-collecties in de Internationale Jugendbibliothek in München en collecties van internationale (kinder)bibliotheken in Zwitserland, Slovenië, Japan, Rusland en de Verenigde Staten.

 

Meer nieuwsitems