mailmunch-forms-widget-1003886
 
Library_edited_edited.png

De jaarlijkse Vriendenmiddag en Studiemiddag bieden bij uitstek de gelegenheid aan IBBY-vrienden om elkaar te ontmoeten. De Studiemiddagen zijn in het voorjaar, de Vriendenmiddagen vinden plaats in het najaar.

Vriendenmiddag

Het programma van de jaarlijkse vriendenmiddag bestaat doorgaans uit enkele lezingen over relevante/actuele onderwerpen binnen de kinder- en jeugdliteratuur door professionals uit het veld. Tweejaarlijks wordt tijdens deze middag de Jenny Smelik-IBBY Prijs uitgereikt. De vriendenmiddag vindt plaats in het Kunstmuseum Den Haag, dat voor de middag kosteloos een zaal ter beschikking stelt. 

Vriendenmiddag 2021

De vriendenmiddag vindt dit jaar plaats op

vrijdag 29 oktober van 14:00 - 17:00 uur.

Zie de uitnodiging in de PDF voor meer informatie over het programma. Aanmelden kan tot 22 oktober via ibby.secretariaat@gmail.com

(Klik op de plaatjes om de PDF te openen.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendenmiddag 2020

Vanwege de coronacrisis vond de vriendenmiddag in 2020 online plaats.

Kijk hier de opname van de vriendenmiddag op 13 november 2020 terug. 

 

 1- Uitnodiging IBBY Vriendenmiddag 2021_voor web.png
2- Uitnodiging IBBY Vriendenmiddag 2021_voor web.png
Plaatje-1.jpg

Studiemiddag

Bij de studiemiddagen ligt de nadruk op recent wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers vertellen over hun lopende projecten, in- en uitgeleid door
co-referenten die vervolgens de discussie met de zaal leiden. Tweejaarlijks wordt tijdens deze middag de Miep Diekmann Thesisprijs uitgereikt aan de auteur(s) van de beste Nederlands- of Engelstalige masterthesis op het gebied van de studie van de kinder- en 
jeugdliteratuur.

De IBBY-Studiemiddag vond dit jaar online plaats via Zoom op 16 april van 13.30 tot 15.30 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het programma stonden drie lezingen:
 

 

 • Niels Bakker – Online lezen, anders lezen?
  Niels Bakker is bezig met de afronding van een proefschrift over het lezen van e-boeken. Hij is, als onderzoeksmedewerker bij Stichting Lezen, een van de redacteuren van Leesmonitor, een website met onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie.

  In zijn lezing ging Niels in op de vraag hoe digitaal lezen zich verhoudt tot het lezen van papier. Hoe voltrekt het leesproces zich achter het beeldscherm? Kunnen lezers zich even diep concentreren en onderdompelen in digitale teksten? In deze presentatie kreeg u een ‘stand van zaken’ van empirisch onderzoek naar het lezen van boeken en andere teksten van e-readers, tablets en smartphones.
   

 • Marloes Robijn – Bibliotherapie en voorlezen aan vluchtelingenkinderen
  Marloes Robijn werkt bij Stichting Lezen en is secretaris van IBBY. Ze heeft een achtergrond in Scandinavische (jeugd)literatuur en klinische linguïstiek en werkte als vrijwilliger met kinderen in azc’s.

  In haar lezing vertelde Marloes over het onderzoek naar voorlezen aan vluchtelingenkinderen, dat ze bij Stichting Lezen uitvoerde. Ze deed een literatuurstudie naar de mogelijke effecten van bibliotherapie en maakte daarnaast een inventarisatie van kennis en ervaringen uit de praktijk. Wat is bibliotherapie en hoe kan de kracht van verhalen worden ingezet om de psychosociale gezondheid te versterken? Welke randvoorwaarden zijn er bij het voorlezen aan vluchtelingenkinderen? 
   

 • Loes Reichenfeld - Kijk wijzer naar prentenboeken
  Loes is werkzaam als productontwikkelaar bij de Bibliotheek aan de Vliet, schrijft jeugdboeken-recensies en heeft haar eigen bedrijf, LEES met LOES. Ze deed de bibliotheekopleiding en de lerarenopleiding en studeerde in 2018 cum laude af bij de Master Jeugdliteratuur aan Tilburg University.

  Voor haar masterthesis ‘Kijk Wijzer naar prentenboeken’ ontving ze de Miep Diekmann Thesisprijs 2020. In haar lezing nam Loes ons mee in de totstandkoming van haar thesis en de praktische KijkLeesWijzer Prentenboeken die ze heeft ontwikkeld om de interactie tussen beeld en tekst in prentenboeken te analyseren.


 

Uitnodiging IBBY Studiemiddag 2021_page-
vriendenmiddag%2026%20november%202%20(ib