LITERATUUR ZONDER LEEFTIJD

 

Een half jaar geleden hebben de redactie van Literatuur zonder leeftijd en het bestuur van IBBY-Nederland na lang wikken en wegen en met pijn in het hart gezamenlijk het besluit genomen om met ingang van 1 januari 2019 te stoppen met de uitgave van Literatuur zonder leeftijd. In overleg is afgesproken dat het auteursnummer over Joke van Leeuwen het laatste nummer zal zijn. Door middel van deze brief aan de abonnees willen we graag toelichten wat ons tot dit moeilijke besluit heeft gebracht.

Literatuur zonder leeftijd is een unieke publicatiereeks over kinder- en jeugdliteratuur. Het is grensverleggend en probeert in verschillende artikelen de traditionele grenzen van de kinder- en jeugdliteratuur te verkennen, waarbij gedacht kan worden aan de grenzen tussen:

– Literatuur voor kinderen en voor volwassenen
– Literatuurwetenschap en pedagogiek
– Literatuur en andere kunstuitingen voor kinderen
– Informatieve en verhalende boeken
– Literatuur en lectuur

Literatuur zonder leeftijd verschijnt drie keer per jaar in de vorm van een boekje van circa 140 pagina’s en wordt onder auspiciën van de Stichting IBBY-sectie Nederland (en voorheen door de Stichting ter Bevordering van de Studie van de Kinder- en Jeugdliteratuur) uitgegeven.

Voor het eerst sinds zeven jaar hebben we de abonnementsprijzen enigszins moeten verhogen (niet voor studenten). Deze zijn in 2018 als volgt: Instellingen 47,50; Particulieren 34,50; Studenten 24,50 (bewijs van inschrijving meesturen; moet elk jaar vernieuwd worden). Abonnementen gaan in per volledig kalenderjaar (reeds verschenen nummers worden toegezonden). Vanaf 2011 wordt Literatuur zonder leeftijd niet langer uitgegeven door Biblion, maar door IBBY-Nederland. Bestellingen voor losse nummers (19,95 euro per stuk) en abonnementen kunnen gericht worden aan het secretariaat van IBBY-Nederland.

Men kan zich als abonnee aanmelden via het secretariaat: ibby.secretariaat@gmail.com. Wie zich aanmeldt krijgt als welkomstgeschenk alle nummer van jaargang 2017. De schitterende omslagen zijn gemaakt door Ted van Lieshout.

          

Spring naar toolbar