IBBY-Studiemiddag vrijdag 29 maart 2019

IBBY-Nederland kijkt terug op een zeer geslaagde en goed bezochte studiemiddag die op 29 maart heeft plaatsgevonden in de KB te Den Haag. We bedanken iedereen die een bijdrage aan deze middag heeft geleverd van harte! Heeft u de studiemiddag gemist? Of was u er wel bij, maar wilt u graag nog eens terugblikken? We presenteren de sprekers en hun lezingen hieronder nog eens in het kort.

Marloes Schrijvers

Is in het voorjaar van 2019 aan de UvA gepromoveerd. Momenteel werkt ze als onderzoeker aan de VU en bij de Lerarenopleiding Nederlands aan de HvA. Ze is lid van de Raad van Advies van het Letterenfonds, de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands, en de redactie van L1 Educational Studies in Language and Literature.

Haar lezing tijdens de studiemiddag ging over:

Spiegels en vensters: inzicht in jezelf en de ander door literatuuronderwijs

Fictie en literatuur vormen een veilige omgeving voor onze zoektocht naar onszelf en hoe we ons tot anderen verhouden: wie ben ik, wie wil ik zijn, wie is de ander? In mijn promotieonderzoek heb ik samen met docenten Nederlands een literatuurdidactiek ontwikkeld waarbij het doel was om het inzicht in ‘de mens’ van bovenbouwleerlingen te bevorderen. Op basis van mijn proefschrift The story, the self, the other: Developing insight into human nature in the literature classroom schets ik in mijn lezing de principes van deze dialogische didactiek en laat ik zien welke effecten de aanpak had op leerlingen in havo 4.

Geïnteresseerd in het onderwerp van Marloes?

Publicatie van Stichting Lezen (p. 185).

Een artikel in Levende Talen Tijdschrift (p. 3-12).

Vera Veldhuizen

Is promovenda aan Cambridge University. Haar project onderzoekt hoe de structuur van kinderoorlogsliteratuur empathie, ethiek en rechtvaardigheid construeert en communiceert naar haar geïmpliceerde lezer. Vera organiseerde in juli 2018 het 4e symposium voor cognitieve narratologie en kinderliteratuur in Cambridge. Haar begeleider is professor Maria Nikolajeva.

Haar lezing tijdens de studiemiddag ging over:

Empathie, Ethiek en Rechtvaardigheid in Kinderoorlogsliteratuur

De onontkoombare aanwezigheid van ideologie in literatuur is vooral voor kinderliteratuur problematisch: beginnende lezers zijn gevoeliger voor narratieve technieken dan ervaren lezers en kinderliteratuur speelt een belangrijke rol in de socialisatie. Het gezag van de volwassene betekent dat kinderliteratuur normen en waarden weergeeft die de maatschappij wil doorgeven aan de jeugd. Het analyseren van kinderliteratuur laat zien wat deze normen en waarden zijn én welke technieken gebruikt worden om deze te communiceren. Oorlogsliteratuur voor kinderen is in het bijzonder interessant voor deze analyse.

Geïnteresseerd in het onderwerp van Vera?

Een overzicht van haar publicaties en lezingen (het meeste Engelstalig).

Linda Ackermans

Werkt op de afdeling Moderne Nederlandse Letterkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen aan een institutioneel promotieonderzoek naar young adult literatuur. Voor haar onderzoek ontving zij een Promotiebeurs voor Leraren van NWO. Daarnaast werkt zij als docente Nederlands en recensent jeugdliteratuur.

Haar lezing tijdens de studiemiddag ging over:

Young adult literatuur in het Nederlandse literaire veld 

Sinds 2009 is young adult literatuur (YAL) aan een opmars bezig in Nederland. Inmiddels kan niet alleen worden gesteld dat de term beklijft en een impuls heeft gegeven aan (de aandacht voor) literatuur voor jongeren, maar ook dat zich in het afgelopen decennium diverse ontwikkelingen hebben voorgedaan die hebben ingegrepen in verhoudingen in productie en distributie binnen het Nederlandse literaire bedrijf. Een nieuw literair subveld met een eigen dynamiek en bijbehorende instituties lijkt te zijn ontstaan. Wat is de rol en status van dit subveld binnen het Nederlandse literaire veld als geheel en welke perspectieven zijn er voor verdere ontwikkeling?

Geïnteresseerd in het onderwerp van Linda?

Een stuk over haar promotieonderzoek op de website van de Radboud Universiteit (Engelstalig).

Karin Vingerhoets

Is sinds 2012 collectiespecialist van de kinderboeken- en centsprentencollectie van de KB. Ze werkt o.a. aan uitbreiding van de kinderboekencollectie en beheert het Centraal Bestand Kinderboeken. Karin is bestuurslid van de SGKJ en duo-voorzitter van het landelijke kinderboekenoverleg. Ze studeerde Nederlands en Kunstgeschiedenis in Nijmegen.

Haar lezing tijdens de studiemiddag ging over:

Wat de KB kan betekenen voor jeugdboekenonderzoekers?

De KB-collectie bevat een schat aan informatie voor studenten en professionele onderzoekers op het gebied van kinderboeken en jeugdliteratuur. Naast een kwart miljoen kinderboeken en andere materialen voor kinderen, is er ook een omvangrijke collectie secundaire literatuur over nationale en internationale jeugdliteratuur beschikbaar. Hoe vind je daar de weg in? Deze presentatie maakt je wegwijs in o.a. aanvragen en inzien van collectiestukken, verschillende zoeksystemen, relevante e-books en e-journals die de KB aanbiedt en het aanbod van gedigitaliseerd kinderboekenmateriaal op online platformen.

Geïnteresseerd in het onderwerp van Karin?

Bekijk dan haar PowerPoint met heel veel informatie en handige links.

 

Beyond Boundaries, tweedaagse conferentie

Beyond Boundaries is een internationale conferentie over het schrijven van levensverhalen voor en door jongeren en life writing voor en door volwassenen.

Lees meer

IBBY-Asahi Reading Promotion Award 2020

IBBY-Nederland nomineert ‘Stap op de Rode Loper!’

Iedere twee jaar nodigt de International Board on Books for Young People (IBBY) haar nationale afdelingen uit om kandidaten voor te dragen voor de IBBY-Asahi Reading Promotion Award.

Deze prijs wordt uitgereikt aan een groep of organisatie die, door hun buitengewone activiteiten, naar het oordeel van de jury een duurzame bijdrage levert aan boekpromotie- en leesbevorderingsprogramma’s voor kinderen en jongeren. De prijs wordt toegekend aan een specifiek project.

De IBBY-Asahi Reading Promotion Award bestaat uit een diploma en prijzengeld, beschikbaar gesteld door de Asahi Shimbun Newspaper Company in Japan. Het besluit van de internationale jury wordt bekendgemaakt op de Kinderboekenbeurs in Bologna 2020 en gevierd op het internationale IBBY-congres in Moskou, in september 2020.

Stap op de Rode Loper!

IBBY-Nederland nomineert het project ‘Stap op de Rode Loper!’ van Stichting Kunst & Samenleving Amsterdam voor de IBBY-Asahi Reading Promotion Award 2020.

Vanaf 2014 stimuleert dit project het lezen van literatuur en poëzie onder vmbo-leerlingen in de leeftijd van 14 tot 16 jaar en hun leerkrachten. Via een innovatief en intensief programma komen de leerlingen in aanraking met boeken, auteurs, culturele instellingen en worden ze via workshops actief betrokken bij verschillende vormen en aspecten van literatuur. Dit alles met oog voor de interesses en het (lees)niveau van deze leerlingen voor wie de rode loper letterlijk wordt uitgerold.

Het ‘Stap op de Rode Loper!’ project maakt leerlingen, en hun (toekomstige) leerkrachten, enthousiast voor lezen en laat ze kennismaken met de culturele wereld. Het programma loopt al in Groningen, Amsterdam, Eindhoven en Leeuwarden met 1000 aanmeldingen per stad per jaar. Het streven is om het programma in meer steden, een per provincie, te implementeren.

Het project is, naar het oordeel van het bestuur van IBBY-Nederland, innovatief, duurzaam, grondig ontwikkeld en goed georganiseerd. Het weet op inventieve wijze een doelgroep aan te spreken die doorgaans moeilijk te bereiken is met leesbevorderingsactiviteiten en niet vanzelfsprekend in aanraking komt met literatuur en cultuur.

IBBY-Nederland acht het ‘Stap op de Rode Loper!’ project van Stichting Kunst & Samenleving Amsterdam dan ook een zeer terechte kandidaat voor de IBBY-Asahi Reading Promotion Award 2020.

Meer informatie over de IBBY-Asahi Award is hier te vinden.

Bekijk hier meer informatie over het ‘Stap op de Rode Loper!’ project.

IBBY Honourlist 2020

Bekendmaking voordrachten door IBBY-Nederland

Lees meer

Biennial of Illustrations Bratislava 2019

De Nederlandse selectie van illustratoren voor de Biennial of Illustrations Bratislava 2019 is bekend. IBBY-Nederland verzorgt, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds, de selectie en inzending van het werk van Nederlandse kinderboekenillustratoren.

Lees meer

Spring naar toolbar