Biennial of Illustraties Bratislava

Auteur: Toin Duijx

Op 25 oktober werd bekendgemaakt wie van de ruim vierhonderdvijftig deelnemende illustratoren in de prijzen zijn gevallen. Twee jaar geleden kwam heel verrassend, maar natuurlijk heel terecht, Ludwig Volbeda als winnaar van de Grand Prix (de allerhoogste bekroning) naar voren. Om dat te vieren was er nu in Bratislava een deel van de tentoonstelling aan zijn schitterende werk besteed.

Maar helaas, dit jaar geen prijzen voor de Nederlandse illustratoren. Een overzicht van de prijzen is te vinden op http://www.bibiana.sk/en/events/bib-2019-awards. Opvallend was dat veel landen die ook als land vertegenwoordigd waren in de jury een prijs kregen. Waarschijnlijk toeval, maar ik moet bekennen dat ik echt wel mooier werk op de tentoonstelling zag dan het werk dat is bekroond. Maar zoals het hoort; een jury heeft altijd gelijk.

Dit jaar is de tentoonstelling voor het eerst onderbracht in het kasteel van Bratislava. De ruimtes zijn beduidend mooier dan waar de BiB vroeger was. Men heeft een contract voor tien jaar getekend. En het werk van de Nederlandse illustratoren hangt er erg mooi bij. We kunnen trots zijn op de selectie die door IBBY-Nederland is gemaakt. Er is op de tentoonstelling altijd te zien of er een IBBY-sectie is geweest die de selectie maakt, of dat iedereen vrij is om in te zenden. Bij het laatste genoemde is de kwaliteit beduidend minder en is het geen goede representatie van wat een land op illustratiekunst te bieden heeft.

Voordeel van de tentoonstelling in het kasteel is dat nu ook mensen de tentoonstelling komen bezoeken die anders er niet zouden komen (maar nu voor het kasteel de weg naar de berg opgeklommen zijn, daar genieten van het schitterende uitzicht en dan ook de tentoonstelling gaan bekijken).

De catalogus ziet er ook dit jaar weer goed verzorgd uit. Uiteraard zitten er kleine foutjes in, maar dat kan haast niet anders als zoveel talen aan de orde komen. En speciaal was dat er dit jaar voor het eerst ook een kleine bibliotheek was ingericht met de boeken van de ingezonden illustratoren. In het verleden kon je alleen een boek achter glas zien, maar omdat de IBBY-secties (of wie er ook verantwoordelijk is voor de inzending) twee exemplaren van het boek moesten aanleveren, kon men één exemplaar opnemen in de bibliotheek van de tentoonstelling en het andere exemplaar in de bewaar-collectie van Bibiana opnemen.

Ook was er weer het traditionele BiB-symposium, met zo’n twintig presentaties in anderhalve dag. Presentaties die uitermate boeiend waren (en zich netjes aan het thema van het symposium hielden) en presentaties die werkelijk erg slecht waren.

Al met al was het zeer de moeite waard om voor enkele dagen naar Bratislava te gaan.

White Ravens 2019

Op de Frankfurter Buchmesse zijn de White Ravens 2019 bekendgemaakt, een selectie door de Internationale Jugendbibliothek van bijzondere kinder- en jeugdboeken van over de hele wereld. In de catalogus zijn 200 titels opgenomen uit 59 landen en in 37 talen, waaronder negen boeken in het Nederlands en één Friestalig boek:

Uitnodiging IBBY Vriendenmiddag

Op 29 november vindt de jaarlijkse IBBY Vriendenmiddag plaats in het Kunstmuseum Den Haag (voorheen Gemeentemuseum). Sprekers Janneke de Jong, Peter van Duijvenboden en Carolien Krikhaar vertellen vanuit hun expertise over jeugdliteratuur in het onderwijs. Martine Letterie en Bart Moeyaert geven elk een lezing over het thema vanuit het perspectief van de jeugdboekenauteur.

De middag is gratis toegankelijk voor vrienden-van-IBBY en hun introducée. Aan overige deelnemers vragen we een bijdrage van 15 euro.
Aanmelden kan tot 22 november via ibby.secretariaat@gmail.com.

Bekijk de uitnodiging voor meer informatie. We kijken ernaar uit u te verwelkomen!

Oproep inzendingen Miep Diekmann Thesisprijs 2020

De Miep Diekmann Thesisprijs voor jeugdliterair onderzoek wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de auteur(s) van de beste Nederlands- of Engelstalige masterthesis op het gebied van de studie van de kinder- en jeugdliteratuur. Onderwerpen kunnen zowel literatuurtheoretisch als -historisch van aard zijn. Lees hieronder meer over de prijs en het reglement.

N.B. Onderzoek expliciet naar leesvaardigheid, functies van lezen, leesattitude of lezen in relatie tot audiovisuele en/of digitale media komt niet in aanmerking voor deze prijs.

 • De Miep Diekmann prijs voor jeugdliterair onderzoek bedraagt 750 euro. Naast het toekennen van de prijs, zijn twee eervolle vermeldingen mogelijk. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens de IBBY-Studiemiddag in het voorjaar van 2020.
 • De Miep Diekmann prijs voor jeugdliterair onderzoek is een voortzetting van de LM Boerlage-prijs, die tot 2007 werd uitgereikt door het Letterkundig Museum en in goed overleg is overgedragen aan de stichting IBBY-Sectie Nederland.

Reglement voor 2020

 1. De Miep Diekmann prijs voor jeugdliterair onderzoek wordt in het voorjaar 2020 uitgereikt voor een masterthesis die aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit is voltooid in de academische jaren 2017-2018 en 2018-2019.
 2. De masterthesis dient vóór 15 november 2019 in viervoud te zijn ingediend bij het secretariaat van de stichting IBBY-Sectie Nederland.
 3. Het bestuur van de stichting IBBY-Sectie Nederland stelt een deskundige jury in die de inzendingen zal beoordelen op onder meer de volgende aspecten:
  1. de mate waarin de thesis belangwekkende nieuwe informatie bevat,
  2. de methodologische kwaliteit,
  3. de wetenschappelijke waarde,
  4. de helderheid van de argumentatie/onderbouwing.
 4. De beraadslagingen van de jury zijn geheim en zullen uitmonden in een rapport, waarin duidelijk de keuze van de winnaar wordt gemotiveerd. Afhankelijk van de kwaliteit van de ingezonden theses, kan de jury beslissen de prijs niet toe te kennen.

De masterthesis dient vóór 15 november 2019 in viervoud te worden gestuurd naar:

Secretariaat IBBY-Nederland

Croesestraat 116
3522 AJ Utrecht

Nog vragen? Stuur dan een mail aan ibby.secretariaat@gmail.com

IBBY-Studiemiddag vrijdag 29 maart 2019

IBBY-Nederland kijkt terug op een zeer geslaagde en goed bezochte studiemiddag die op 29 maart heeft plaatsgevonden in de KB te Den Haag. We bedanken iedereen die een bijdrage aan deze middag heeft geleverd van harte! Heeft u de studiemiddag gemist? Of was u er wel bij, maar wilt u graag nog eens terugblikken? We presenteren de sprekers en hun lezingen hieronder nog eens in het kort.

Marloes Schrijvers

Is in het voorjaar van 2019 aan de UvA gepromoveerd. Momenteel werkt ze als onderzoeker aan de VU en bij de Lerarenopleiding Nederlands aan de HvA. Ze is lid van de Raad van Advies van het Letterenfonds, de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands, en de redactie van L1 Educational Studies in Language and Literature.

Haar lezing tijdens de studiemiddag ging over:

Spiegels en vensters: inzicht in jezelf en de ander door literatuuronderwijs

Fictie en literatuur vormen een veilige omgeving voor onze zoektocht naar onszelf en hoe we ons tot anderen verhouden: wie ben ik, wie wil ik zijn, wie is de ander? In mijn promotieonderzoek heb ik samen met docenten Nederlands een literatuurdidactiek ontwikkeld waarbij het doel was om het inzicht in ‘de mens’ van bovenbouwleerlingen te bevorderen. Op basis van mijn proefschrift The story, the self, the other: Developing insight into human nature in the literature classroom schets ik in mijn lezing de principes van deze dialogische didactiek en laat ik zien welke effecten de aanpak had op leerlingen in havo 4.

Geïnteresseerd in het onderwerp van Marloes?

Publicatie van Stichting Lezen (p. 185).

Een artikel in Levende Talen Tijdschrift (p. 3-12).

Vera Veldhuizen

Is promovenda aan Cambridge University. Haar project onderzoekt hoe de structuur van kinderoorlogsliteratuur empathie, ethiek en rechtvaardigheid construeert en communiceert naar haar geïmpliceerde lezer. Vera organiseerde in juli 2018 het 4e symposium voor cognitieve narratologie en kinderliteratuur in Cambridge. Haar begeleider is professor Maria Nikolajeva.

Haar lezing tijdens de studiemiddag ging over:

Empathie, Ethiek en Rechtvaardigheid in Kinderoorlogsliteratuur

De onontkoombare aanwezigheid van ideologie in literatuur is vooral voor kinderliteratuur problematisch: beginnende lezers zijn gevoeliger voor narratieve technieken dan ervaren lezers en kinderliteratuur speelt een belangrijke rol in de socialisatie. Het gezag van de volwassene betekent dat kinderliteratuur normen en waarden weergeeft die de maatschappij wil doorgeven aan de jeugd. Het analyseren van kinderliteratuur laat zien wat deze normen en waarden zijn én welke technieken gebruikt worden om deze te communiceren. Oorlogsliteratuur voor kinderen is in het bijzonder interessant voor deze analyse.

Geïnteresseerd in het onderwerp van Vera?

Een overzicht van haar publicaties en lezingen (het meeste Engelstalig).

Linda Ackermans

Werkt op de afdeling Moderne Nederlandse Letterkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen aan een institutioneel promotieonderzoek naar young adult literatuur. Voor haar onderzoek ontving zij een Promotiebeurs voor Leraren van NWO. Daarnaast werkt zij als docente Nederlands en recensent jeugdliteratuur.

Haar lezing tijdens de studiemiddag ging over:

Young adult literatuur in het Nederlandse literaire veld 

Sinds 2009 is young adult literatuur (YAL) aan een opmars bezig in Nederland. Inmiddels kan niet alleen worden gesteld dat de term beklijft en een impuls heeft gegeven aan (de aandacht voor) literatuur voor jongeren, maar ook dat zich in het afgelopen decennium diverse ontwikkelingen hebben voorgedaan die hebben ingegrepen in verhoudingen in productie en distributie binnen het Nederlandse literaire bedrijf. Een nieuw literair subveld met een eigen dynamiek en bijbehorende instituties lijkt te zijn ontstaan. Wat is de rol en status van dit subveld binnen het Nederlandse literaire veld als geheel en welke perspectieven zijn er voor verdere ontwikkeling?

Geïnteresseerd in het onderwerp van Linda?

Een stuk over haar promotieonderzoek op de website van de Radboud Universiteit (Engelstalig).

Karin Vingerhoets

Is sinds 2012 collectiespecialist van de kinderboeken- en centsprentencollectie van de KB. Ze werkt o.a. aan uitbreiding van de kinderboekencollectie en beheert het Centraal Bestand Kinderboeken. Karin is bestuurslid van de SGKJ en duo-voorzitter van het landelijke kinderboekenoverleg. Ze studeerde Nederlands en Kunstgeschiedenis in Nijmegen.

Haar lezing tijdens de studiemiddag ging over:

Wat de KB kan betekenen voor jeugdboekenonderzoekers?

De KB-collectie bevat een schat aan informatie voor studenten en professionele onderzoekers op het gebied van kinderboeken en jeugdliteratuur. Naast een kwart miljoen kinderboeken en andere materialen voor kinderen, is er ook een omvangrijke collectie secundaire literatuur over nationale en internationale jeugdliteratuur beschikbaar. Hoe vind je daar de weg in? Deze presentatie maakt je wegwijs in o.a. aanvragen en inzien van collectiestukken, verschillende zoeksystemen, relevante e-books en e-journals die de KB aanbiedt en het aanbod van gedigitaliseerd kinderboekenmateriaal op online platformen.

Geïnteresseerd in het onderwerp van Karin?

Bekijk dan haar PowerPoint met heel veel informatie en handige links.

 

Spring naar toolbar