mailmunch-forms-widget-1003886
 
Library_edited_edited.png

De Jenny Smelik-IBBY Prijs heeft tot doel boeken onder de aandacht te brengen waarin culturele diversiteit een vanzelfsprekende rol speelt en waarin het beeld van de verschillende culturen opbouwend in plaats van problematiserend is. 

Jenny Smelik-IBBY Prijs

De Jenny Smelik-IBBY Prijs is de voortzetting van de Jenny Smelik-Kiggenprijs en wordt toegekend aan schrijvers en illustratoren van kinder- en jeugdboeken.

 

De prijs heeft tot doel boeken onder de aandacht te brengen waarin culturele diversiteit een vanzelfsprekende rol speelt en waarin het beeld van de verschillende culturen opbouwend in plaats van problematiserend is.
 

REGLEMENT

Doelstelling: De Jenny Smelik-IBBY Prijs heeft tot doel boeken onder de aandacht te brengen waarin culturele diversiteit een vanzelfsprekende rol speelt en waarin het beeld van de verschillende culturen opbouwend in plaats van problematiserend is.

De prijs: De tweejaarlijkse prijs bedraagt 2000 euro en kan eventueel op voordracht van de jury worden gedeeld tussen schrijver en illustrator. De jury kan eventueel ook een eervolle vermelding toekennen. Hieraan is een bedrag van 500 euro verbonden.

Aard van het te bekronen werk: Het te bekronen werk kan origineel Nederlands zijn, tweetalig of vertaald. Zowel fictie als non-fictie komen voor bekroning in aanmerking. Het werk dient voor het eerst gepubliceerd te zijn in de twee kalenderjaren voorafgaande aan het jaar van toekenning.

Jury: Elke twee jaar wordt door IBBY-Nederland een jury van vijf personen ingesteld, die een voordracht maakt voor een te bekronen werk, waarbij zij verantwoording aflegt van haar keuze in een juryrapport. In de jury dienen zowel deskundigen op literair als op illustratief gebied te zitten. De jury wordt ondersteund door het secretariaat van IBBY-Nederland, dat uitgevers oproept boeken in te zenden voor de prijs. Op verzoek van de jury kunnen boeken ook rechtstreeks aangevraagd worden.

GESCHIEDENIS

De Jenny Smelik-Kiggenprijs is ingesteld dankzij een legaat van de in 1980 overleden jeugdboekenschrijfster Jenny Smelik-Kiggen, dat beheerd werd door de Klasina Smelikstichting. De stichting legde het vaststellen van het doel van de prijs en de wijze waarop deze zou worden uitgereikt in handen van de Nederlandse sectie van IBBY. Die bepaalde dat de prijs bestemd zou zijn voor kinder- en jeugdboekenauteurs en -illustratoren die zich speciaal richten op of een beeld geven van kinderen van culturele minderheden (en hun ‘thuislanden’) in ons land. De prijs is in 1983 voor het eerst uitgereikt. Aanvankelijk vond jaarlijks een toekenning plaats. In 1990 kreeg de prijs haar huidige naam: Jenny Smelik-IBBY Prijs. Vanaf 1993 vond de uitreiking elke drie jaar plaats, sinds 1998 is dit elke twee jaar geworden. In 2018 is de doelstelling aangepast zodat deze beter aansluit bij huidige maatschappelijke opvattingen.

EERDER BEKROONDE WERKEN

Een overzicht van de bekroningen:

1983
Geertje Gort, Filiz. Leopold, 1982.

1984
De Rotterdamse Kunststichting [WAR-boeken].

1985
Şaban Güneş, De koffer (manuscript), Leopold, 1988.

1986
Geen uitreiking

1987
Halil Gür, Mijn dappere moeder. De Geus, 1986.

1988
Can Göknil, De kleine groene worm (manuscript).

1989
Rafik Schami, Een handvol sterren (vertaald door Sarah Verroen). De Fontein, 1987.

1990
Klaus Kordon, Moenli en de moeder van de wolven (vertaald door Els van Delden). Van Holkema & Warendorf, 1989.

1991
Marion Bloem, Matabia. Leopold, 1990; 1e druk: De Fontein, 1981.

1993
Anton van der Kolk, Een pelikaan op straat. Van Goor, 1992.

1996
Naima El Bezaz, De weg naar het noorden. Contact, 1995.

1998
Jos van Hest en Saskia van der Valk, FeestVerHalen. Gottmer, 1996.

2000
Joke van Leeuwen en Malika Blain, Bezoekjaren. Querido, 1998.
 

Aanmoedigingsprijs:
Karima Ouchan en Fenneke Reysoo, Nooit geschreven brief aan mijn vader. Bulaaq, 1999.

2002
Lydia Rood, Anansi’s web. Leopold, 2000.

2004
Gerda van Erkel, Een dubbel vuurteken. Davidsfonds/Infodok, 2003.

Eervolle vermelding: Liesbet Ruben en Babette van Ogtrop, De paradijsstraat. KIT-publishers, 2003.

2006
Karlijn Stoffels, Foead en de vliegende badmat. Querido, 2004.

Eervolle vermelding: Trude de Jong, Regenboog rap. Leopold, 2005.

2008
Jan Michael, Op weg naar huis. Lemniscaat, 2007.

Eervolle vermelding: Janny van der Molen, Over engelen, goden en helden. Ploegsma, 2007.

2010
Edward van de Vendel en Anoush Elman, De gelukvinder. Querido, 2008.

Eervolle vermelding: Shaun Tan, De aankomst. Querido, 2008.

 

2012
Andy Mulligan, Trash (vertaald door Esther Ottens). Gottmer, 2010.

Eervolle vermelding: Michael De Cock en Judith Vanistendael (ill.), Rosie en Moussa. Querido, 2010.

2014
Hans Hagen en Philip Hopman (ill.), Het hanengevecht. Querido, 2013.

Eervolle vermelding: Laïla Koubaa
en Mattias De Leeuw (ill.), Azizi en de kleine blauwe vogel. Book Island, 2013.

2016
Sjoerd Kuyper en Sanne te Loo (ill.), De duik. Lemniscaat, 2015.

Eervolle vermelding: Liesbet Ruben, Mijn opa de trekvogel. Tropenmuseum Junior / Querido, 2015.

2018
Rodaan Al Galidi en Geertje Aalders (ill.), Arabische sprookjes. Gottmer, 2017.

Eervolle vermelding: Michael de Cock en Trui Chielens, Morgen is een ander land. Querido, 2017.

2020
Jessica Love, Julian is een zeemeermin (vertaald door Loes Randazzo). Uitgeverij Randazzo, 2019.

Eervolle vermelding: Zanib Mian en Nasaya Mafaridik (ill.), Planeet Omar: problemenmagneet (vertaald door Edward van de Vendel). Uitgeverij Volt, 2019. 

Robbie-de-Zeehond-Jenny Smelik Kiggen.jp

Actueel 

Winnaar en eervolle vermelding
Jenny Smelik-IBBY Prijs 2020 

 

De Jenny Smelik-IBBY Prijs 2020 is toegekend aan het prentenboek Julian is een zeemeermin van Jessica Love, vertaald door Loes Randazzo (Uitgeverij Randazzo, 2019).

De jury heeft ervoor gekozen ook een eervolle vermelding toe te kennen, die ze beschouwt als een volwaardige tweede prijs. Deze prijs gaat naar Planeet Omar: problemenmagneet van Zanib Mian, met illustraties van Nasaya Mafaridik en vertaald door Edward van de Vendel (Uitgeverij Volt, 2019).

 
Downloads:

Juryrapport 2020

Shortlist 2020
Longlist 2020


Uitgeverijen konden tot 1 maart 2020 werken die in aanmerking kwamen voor de prijs indienen bij het secretariaat. Alle ingestuurde titels die voldeden aan de voorwaarden vormden samen de longlist, die in 2020 uit maar liefst 56 titels bestond.
De prijsuitreiking vond plaats tijdens de digitale IBBY-Vriendenmiddag op 13 november 2020.

Kijk
hier de prijsuitreiking terug. 

De jury van 2020:

Liesbeth ten Houten was bijna haar hele leven uitgever bij uitgeverij Leopold. Ze werkt nu in het Kinderboekenmuseum met het catalogiseren van het werk van Miep Diekmann, is secretaris van de Stichting Max Velthuijs, leest voor op de Max Velthuijsschool en is bestuurslid van IBBY. 

Anne Klomberg studeerde Jeugdliteratuur aan Tilburg University. In het kader van een onderzoeksstage bij Stichting Lezen schreef ze samen met Dr. Sara Van den Bossche de publicatie Jeugdliteratuur door de lens van etnisch-culturele diversiteit (2020). Nu werkt Anne aan haar promotieonderzoek naar de representatie en positionering van jongvolwassen personages in adolescentenliteratuur.

Eline Rottier maakte van haar liefde voor kinderboeken haar vak. Ze is eigenaresse van de website Boekwijzer. Daar vind je kinderboekentips, diepte-interviews met kinderboekenschrijvers en
-illustratoren en mooie filmpjes. Haar Boekwijzer Lidmaatschap voorziet in kinderboekenadvies op maat voor (groot)ouders en leerkrachten.

Janneke van der Veer studeerde Algemene Cultuurwetenschappen en promoveerde in 2018 op het leven en schrijverschap van Diet Kramer. Ze publiceerde meerdere boeken over jeugdliteratuur en als freelance publicist schrijft ze onder meer auteursportretten en recensies van (jeugd)boeken. Janneke is voorzitter van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur. 

Susan Venings recenseert kinderboeken voor haar website Kinderboekenpraatjes. Ze studeerde orthopedagogiek aan de UvA en heeft gewerkt met kinderen van alle leeftijden, onder andere in de pleegzorg en in diverse woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten. Daarnaast studeerde ze een aantal jaren cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit.

Beeld bij persbericht.JPG