mailmunch-forms-widget-1003886
 
Library_edited_edited.png

De Jenny Smelik-IBBY Prijs heeft tot doel boeken onder de aandacht te brengen waarin culturele diversiteit een vanzelfsprekende rol speelt en waarin het beeld van de verschillende culturen opbouwend in plaats van problematiserend is. 

Jenny Smelik-IBBY Prijs

De Jenny Smelik-IBBY Prijs is de voortzetting van de Jenny Smelik-Kiggenprijs en wordt toegekend aan schrijvers en illustratoren van kinder- en jeugdboeken.

 

De prijs heeft tot doel boeken onder de aandacht te brengen waarin culturele diversiteit een vanzelfsprekende rol speelt en waarin het beeld van de verschillende culturen opbouwend in plaats van problematiserend is. Door deze boeken onder de aandacht te brengen wil IBBY-Nederland culturele diversiteit in jeugdliteratuur aanmoedigen en op deze manier een inclusief boekenaanbod bevorderen waarin elk kind zich kan herkennen.
 

REGLEMENT

Doelstelling: De Jenny Smelik-IBBY Prijs heeft tot doel boeken onder de aandacht te brengen waarin culturele diversiteit een vanzelfsprekende rol speelt en waarin het beeld van de verschillende culturen opbouwend in plaats van problematiserend is.

De prijs: De tweejaarlijkse prijs bedraagt 2000 euro en kan eventueel op voordracht van de jury worden gedeeld tussen schrijver en illustrator. De jury kan eventueel ook een eervolle vermelding toekennen. Hieraan is een bedrag van 500 euro verbonden.

Aard van het te bekronen werk:

 • Het te bekronen werk kan origineel Nederlands zijn, tweetalig (Nederlands en een andere
  taal) of vertaald. Bij voorkeur wordt de prijs toegekend aan oorspronkelijk
  Nederlandstalig werk, maar vertaalde boeken komen ook zeker in aanmerking, zoals de
  lijst met eerdere bekroonde werken laat zien.

 • Ook Nederlandstalige of tweetalige boeken die in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland, Suriname of België zijn gepubliceerd komen in aanmerking.

 • Zowel fictie als non-fictie komt voor bekroning in aanmerking.

 • Ook illustratoren komen voor de prijs in aanmerking.

 • Het jeugdliteraire werk dient voor het eerst gepubliceerd te zijn in de twee kalenderjaren
  voorafgaande aan het jaar van toekenning 

Jury:
Elke twee jaar wordt door IBBY-Nederland een jury van vijf personen ingesteld, die een voordracht maakt voor een shortlist, het te bekronen werk en een eventuele eervolle vermelding, waarbij zij verantwoording aflegt van haar keuze in een juryrapport. In de jury dienen zowel deskundigen op literair als op illustratief gebied te zitten. De juryleden hebben maximaal twee edities zitting in de jury. De jury wordt ondersteund door het secretariaat van IBBY-Nederland, dat uitgevers oproept boeken in te zenden voor de prijs. Op verzoek van de jury kunnen boeken ook rechtstreeks aangevraagd worden.

GESCHIEDENIS
 

De Jenny Smelik-Kiggenprijs is ingesteld dankzij een legaat van de in 1980 overleden jeugdboekenschrijfster Jenny Smelik-Kiggen, dat beheerd werd door de Klasina Smelikstichting. De stichting legde het vaststellen van het doel van de prijs en de wijze waarop deze zou worden uitgereikt in handen van de Nederlandse sectie van IBBY. Die bepaalde dat de prijs bestemd zou zijn voor kinder- en jeugdboekenauteurs en -illustratoren die zich speciaal richten op of een beeld geven van kinderen van culturele minderheden (en hun ‘thuislanden’) in ons land. De prijs is in 1983 voor het eerst uitgereikt. Aanvankelijk vond jaarlijks een toekenning plaats. In 1990 kreeg de prijs haar huidige naam: Jenny Smelik-IBBY Prijs. Vanaf 1993 vond de uitreiking elke drie jaar plaats, sinds 1998 is dit elke twee jaar geworden. In 2018 is de doelstelling aangepast zodat deze beter aansluit bij huidige maatschappelijke opvattingen.

EERDER BEKROONDE WERKEN

Een overzicht van de bekroningen:

1983
Geertje Gort, Filiz. Leopold, 1982.

1984
De Rotterdamse Kunststichting [WAR-boeken].

1985
Şaban Güneş, De koffer (manuscript), Leopold, 1988.

1986
Geen uitreiking

1987
Halil Gür, Mijn dappere moeder. De Geus, 1986.

1988
Can Göknil, De kleine groene worm (manuscript).

1989
Rafik Schami, Een handvol sterren (vertaald door Sarah Verroen). De Fontein, 1987.

1990
Klaus Kordon, Moenli en de moeder van de wolven (vertaald door Els van Delden). Van Holkema & Warendorf, 1989.

1991
Marion Bloem, Matabia. Leopold, 1990; 1e druk: De Fontein, 1981.

1993
Anton van der Kolk, Een pelikaan op straat. Van Goor, 1992.

1996
Naima El Bezaz, De weg naar het noorden. Contact, 1995.

1998
Jos van Hest en Saskia van der Valk, FeestVerHalen. Gottmer, 1996.

2000
Joke van Leeuwen en Malika Blain, Bezoekjaren. Querido, 1998.

 

Aanmoedigingsprijs:
Karima Ouchan en Fenneke Reysoo, Nooit geschreven brief aan mijn vader. Bulaaq, 1999.

2002
Lydia Rood, Anansi’s web. Leopold, 2000.

2004
Gerda van Erkel, Een dubbel vuurteken. Davidsfonds/Infodok, 2003.

Eervolle vermelding: Liesbet Ruben en Babette van Ogtrop, De paradijsstraat. KIT-publishers, 2003.

2006
Karlijn Stoffels, Foead en de vliegende badmat. Querido, 2004.

Eervolle vermelding: Trude de Jong, Regenboog rap. Leopold, 2005.

2008
Jan Michael, Op weg naar huis. Lemniscaat, 2007.

Eervolle vermelding: Janny van der Molen, Over engelen, goden en helden. Ploegsma, 2007.

2010
Edward van de Vendel en Anoush Elman, De gelukvinder. Querido, 2008.

Eervolle vermelding: Shaun Tan, De aankomst. Querido, 2008.

 

2012
Andy Mulligan, Trash (vertaald door Esther Ottens). Gottmer, 2010.

Eervolle vermelding: Michael De Cock en Judith Vanistendael (ill.), Rosie en Moussa. Querido, 2010.

2014
Hans Hagen en Philip Hopman (ill.), Het hanengevecht. Querido, 2013.

Eervolle vermelding: Laïla Koubaa
en Mattias De Leeuw (ill.), Azizi en de kleine blauwe vogel. Book Island, 2013.

2016
Sjoerd Kuyper en Sanne te Loo (ill.), De duik. Lemniscaat, 2015.

Eervolle vermelding: Liesbet Ruben, Mijn opa de trekvogel. Tropenmuseum Junior / Querido, 2015.

2018
Rodaan Al Galidi en Geertje Aalders (ill.), Arabische sprookjes. Gottmer, 2017.

Eervolle vermelding: Michael de Cock en Trui Chielens, Morgen is een ander land. Querido, 2017.

2020
Jessica Love, Julian is een zeemeermin (vertaald door Loes Randazzo). Uitgeverij Randazzo, 2019.

Eervolle vermelding: Zanib Mian en Nasaya Mafaridik (ill.), Planeet Omar: problemenmagneet (vertaald door Edward van de Vendel). Uitgeverij Volt, 2019. 

Robbie-de-Zeehond-Jenny Smelik Kiggen.jp

Actueel 

Jenny Smelik-IBBY Prijs 2022

 

Tot 1 februari konden uitgeverijen boeken insturen voor de editie van 2022. Zij hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. De longlist met hierop alle boeken die volgens het reglement in aanmerking komen voor de prijs wordt in het voorjaar gepubliceerd. Na de juryvergadering in september wordt de shortlist bekendgemaakt. Tijdens de IBBY-vriendenmiddag op

4 november is de prijsuitreiking. 

Jury 2022


Eline Rottier (juryvoorzitter)

Eline maakte van haar liefde voor kinderboeken haar vak. Ze is eigenaresse van de website Boekwijzer. Daar vind je kinderboekentips, diepte-interviews met kinderboekenschrijvers en -illustratoren en mooie filmpjes. Haar Boekwijzer Lidmaatschap voorziet in kinderboekenadvies op maat voor (groot)ouders en leerkrachten.
 

Aisha Plein

Aisha deelt boekrecensies van kinder- en jeugdboeken die zo divers en inclusief mogelijk zijn. Dit is uitge-groeid tot het platform de Inclusieve Kinderboeken-club. Hier licht zij boeken uit die op verschillende gebieden diversiteit en inclusiviteit uitdragen.
Hiermee hoopt zij aan kinderen en jongeren zowel spiegels als ramen te bieden. 

Ellen-Rose Kambel
Ellen-Rose is jurist en gepromoveerd in de sociale wetenschappen. Ze is oprichter/directeur van de Rutu Foundation voor intercultureel meertalig onderwijs dat onder meer een internationaal netwerk van Taalvriendelijke Scholen beheert. Ellen-Rose is auteur van verschillende boeken en artikelen over taal-vriendelijk onderwijs, mensenrechten en culturele diversiteit en inclusie.

Janneke van der Veer
Janneke studeerde Algemene Cultuurwetenschappen en promoveerde in 2018 op het leven en schrijverschap van Diet Kramer. Ze publiceerde meerdere boeken over jeugdliteratuur en als freelance publicist schrijft ze onder meer auteursportretten en recensies van (jeugd)boeken. Janneke is voorzitter van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur.

 

Peter van Rossum
Peter werkt bij de Bibliotheek Utrecht, onder andere aan lees- en taalbevorderingsprogramma's voor jonge kinderen. Als leesconsulent werkt hij op basisscholen in Utrecht. Peter is bestuurslid van IBBY en houdt zich binnen het bestuur bezig met diversiteit en inclusie. 


D

Jenny Smelik-IBBY Prijs 2020 
 

De Jenny Smelik-IBBY Prijs 2020 is toegekend aan het prentenboek Julian is een zeemeermin van Jessica Love, vertaald door Loes Randazzo (Uitgeverij Randazzo, 2019).

De jury heeft ervoor gekozen ook een eervolle vermelding toe te kennen, die ze beschouwt als een volwaardige tweede prijs. Deze prijs gaat naar Planeet Omar: problemenmagneet van Zanib Mian, met illustraties van Nasaya Mafaridik en vertaald door Edward van de Vendel (Uitgeverij Volt, 2019).

Downloads:

Juryrapport 2020

Shortlist 2020
Longlist 2020


Uitgeverijen konden tot 1 maart 2020 werken die in aanmerking kwamen voor de prijs indienen bij het secretariaat. Alle ingestuurde titels die voldeden aan de voorwaarden vormden samen de longlist, die in 2020 uit maar liefst 56 titels bestond.
De prijsuitreiking vond plaats tijdens de digitale IBBY-Vriendenmiddag op 13 november 2020.

Kijk
hier de prijsuitreiking terug. 

De jury van 2020 bestond uit Janneke van der Veer (juryvoorzitter), Anne Klomberg, Eline Rottier, Liesbeth ten Houten en Susan Venings. 

Beeld bij persbericht.JPG