JENNY SMELIK-IBBY PRIJS

Robbie de Zeehond 001De Jenny Smelik-IBBY Prijs is de voortzetting van de Jenny Smelik-Kiggenprijs en wordt toegekend aan schrijvers en illustratoren van kinder- en jeugdboeken. De JSI-prijs heeft tot doel boeken onder de aandacht te brengen waarin culturele diversiteit een vanzelfsprekende rol speelt en waarin het beeld van de verschillende culturen opbouwend in plaats van problematiserend is. Dit uitgangspunt komt overeen met de
doelstellingen van IBBY, zoals die zijn geformuleerd door Jella Lepman in 1952 bij de oprichting van de organisatie: International understanding through children’s books.

Geschiedenis
De Jenny Smelik-Kiggenprijs is ingesteld dankzij een legaat van de in 1980 overleden jeugdboekenschrijfster Jenny Smelik-Kiggen, dat beheerd werd door de Klasina Smelikstichting. De stichting legde het vaststellen van het doel van de prijs en de wijze waarop deze zou worden uitgereikt in handen van de Nederlandse sectie van IBBY. Die bepaalde dat de prijs bestemd zou zijn voor kinder- en jeugdboekenauteurs en -illustratoren die zich speciaal richten op of een beeld geven van kinderen van culturele minderheden (en hun ‘thuislanden’) in ons land. De prijs is in 1983 voor het eerst uitgereikt. Aanvankelijk vond jaarlijks een toekenning plaats. In 1990 kreeg de prijs haar huidige naam: Jenny Smelik-IBBY Prijs. Vanaf 1993 vond de uitreiking elke drie jaar plaats, sinds 1998 is dit elke twee jaar geworden. In 2018 is de doelstelling aangepast zodat deze beter aansluit bij huidige opvattingen in de maatschappij.

Jury-reglement voor 2020:

Doelstelling: De Jenny Smelik-IBBY Prijs heeft tot doel boeken onder de aandacht te brengen waarin culturele diversiteit een vanzelfsprekende rol speelt en waarin het beeld van de verschillende culturen opbouwend in plaats van problematiserend is.

De prijs: De tweejaarlijkse prijs bedraagt 2000 euro en kan eventueel op voordracht van de jury worden gedeeld tussen schrijver en illustrator. De jury kan eventueel ook een eervolle vermelding toekennen (500 euro).

Aard van het te bekronen werk: Het te bekronen werk kan origineel Nederlands zijn, tweetalig of vertaald. Zowel fictie als non-fictie komen voor bekroning in aanmerking. Het werk dient voor het eerst gepubliceerd te zijn in de twee kalenderjaren voorafgaande aan het jaar van toekenning (dus in 2018 of 2019). Werken die in aanmerking komen dienen vóór 1 maart 2020 in zesvoud aan het secretariaat van de jury te worden aangeboden:

t.a.v. Marloes Robijn (IBBY)
Croesestraat 116
3522 AJ Utrecht

Jury: Elke twee jaar wordt door IBBY-Nederland een jury van vijf personen ingesteld, die een voordracht maakt voor een te bekronen werk, waarbij zij verantwoording aflegt van haar keuze in een juryrapport. In de jury dienen zowel deskundigen op literair als op illustratief gebied te zitten. De jury wordt ondersteund door het secretariaat van IBBY-Nederland, dat uitgevers oproept boeken in te zenden voor de prijs. Op verzoek van de jury kunnen boeken ook rechtstreeks aangevraagd worden. De juryleden zullen in januari 2020 bekend worden gemaakt.

De jury voor 2018 bestond uit:

  • Janneke van Wijk werkte vijf jaar als redacteur bij het televisieprogramma het Klokhuis/NTR, heeft sinds 2002 haar eigen bedrijf MediaMucho en zit namens het bestuur in de jury. Zij studeerde communicatiewetenschap met specialisatie kind en media en is projectleider bij de landelijke leesbevorderingscampagne De Weddenschap en Projectleider educatie bij Nieuws in de klas.
  • Anne Klomberg heeft de master jeugdliteratuur gedaan aan Tilburg University en haar thesis ging over Suriname: een land van oerwoud en bijgeloof? Het verhaal van de beeldvorming van Suriname in Nederlandse en Surinaamse prentenboeken.
  • Susan Venings recenseert voor haar website Kinderboekenpraatjes kinderboeken. Zij heeft orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft gewerkt met kinderen van alle leeftijden, onder andere in de pleegzorg en in diverse woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten. Daarnaast studeerde zij een aantal jaren cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit.
  • Iris van Lunenburg is verslaggever voor onder meer LINDA.tv en LINDAnieuws. In het programma ‘Iris test…’onderzoekt ze hoe mensen reageren op spannende, maatschappelijke vraagstukken. Ze leest graag en veel. En zij is één van de drie ‘uitdagers’ bij de Weddenschap, de leescampagne voor het vmbo en mbo van Stichting Lezen waarin leerlingen uitgedaagd worden in zes maanden drie boeken te lezen.
  • Sara Van den Bossche werkte aan de Universiteit Gent en promoveerde daar op een studie van de canonisering van het werk van Astrid Lindgren zowel in haar thuisland Zweden als in België en Nederland. Sinds enkele jaren is zij als universitair docent verbonden aan de master jeugdliteratuur in Tilburg

De bekroningen tot nu toe:

De prijs werd voor de eerste maal uitgereikt in 1983 aan Geertje Gort voor haar boek Filiz (Leopold, 1982), een verhaal over een meisje dat leeft tussen twee culturen. Hieronder is een volledig overzicht te vinden van de bekroningen:

1983
Geertje Gort, Filiz. Leopold, 1982.

1984
De Rotterdamse Kunststichting [WAR-boeken].

1985
Şaban Güneş, De koffer (manuscript). Uitgave in 1988 bij Leopold.

1986
geen uitreiking

1987
Halil Gür, Mijn dappere moeder. De Geus, 1986.

1988
Can Göknil, De kleine groene worm (manuscript)

1989
Rafik Schami, Een handvol sterren. De Fontein (vertaald door Sarah Verroen)

1990
Klaus Kordon, Moenli en de moeder van de wolven. Van Holkema & Warendorf (vertaald door Els van Delden)

1991
Marion Bloem, Matabia. Leopold, 1990; eerste druk: De Fontein

1993
Anton van der Kolk, Een pelikaan op straat. Van Goor

1996
Naima El Bezaz, De weg naar het noorden. Contact

1998
Jos van Hest en Saskia  van der Valk, FeestVerHalen. Gottmer

2000
Joke van Leeuwen en Malika Blain, Bezoekjaren. Querido
Aanmoedigingsprijs voor: Karima Ouchan en Fenneke Reysoo, Nooit geschreven brief aan mijn vader Bulaaq

2002
Lydia Rood, Anansi’s web. Leopold

2004
Gerda van Erkel, Een dubbel vuurteken. Davidsfonds/Infodok
Eervolle vermelding voor: Liesbet Ruben en Babette van Ogtrop, De paradijsstraat KIT-publishers

2006
Karlijn Stoffels – Foead en de vliegende badmat Querido
Eervolle vermelding voor: Trude de Jong – Regenboog rap Leopold

2008
Jan Michael – Op weg naar huis Lemniscaat
Eervolle vermelding voor: Janny van der Molen – Over engelen, goden en helden Ploegsma

2010
Edward van de Vendel & Anoush Elman – De gelukvinder Querido
Eervolle vermelding voor: Shaun Tan – De aankomst Querido

2012
Andy Mulligan – Trash Gottmer (vertaald door Esther Ottens
Eervolle vermelding voor: Michael De Cock en Judith Vanistendael – Rosie en Moussa Querido

2014
Hans Hagen en Philip Hopman – Het hanengevecht Querido
Eervolle vermelding voor: Laïla Koubaa en Mattias De Leeuw – Azizi en de kleine blauwe vogel Book Island

2016
Sjoerd Kuyper en Sanne te Loo – De duik Lemniscaat
Eervolle vermelding voor: Liesbet Ruben – Mijn opa de trekvogel Tropenmuseum Junior / Querido

2018
Rodaan Al Galidi en Geertje Aalders – Arabische sprookjes Gottmer
Michael de Cock en Thui Chielens – Morgen is een ander land Querido

Spring naar toolbar