mailmunch-forms-widget-1003886
top of page
iStock lezen 5 (1).jpg

Word Vriend


van IBBy

Dankzij de steun van onze Vrienden kan IBBY Nederland (inter)nationale leesbevorderings- en jeugdliteratuur-projecten ondersteunen.

Vrienden van IBBY-Nederland

Voor de internationale contributie aan IBBY International, voor het voordragen van de nominaties voor de internationale prijzen en voor het uitvoeren van enkele andere taken ontvangt IBBY-Nederland een jaarlijkse subsidie van het Nederlands Letterenfonds. De andere activiteiten en projecten, zoals het steunen van kleine leesbevorderingsprojecten in binnen- en buitenland, worden mede mogelijk gemaakt door de steun van de Vrienden van IBBY. 

IBBY is een platform voor iedereen die zich met jeugdliteratuur bezighoudt: auteurs, illustratoren, vertalers, uitgevers, bibliothecarissen, leesbevorderaars, boekhandelaren, recensenten, onderzoekers, studenten en iedereen die het kinderboek een warm hart toedraagt. Lees hier meer over de doelstellingen en activiteiten van IBBY. 

 

IBBY organiseert jaarlijks de boek&groetdag en de studiemiddag. Vrienden van IBBY krijgen samen met een introducé gratis toegang tot deze middagen, waar er naast lezingen, presentaties en prijsuitreikingen gelegenheid is om andere Vrienden te ontmoeten. Ook ontvangen Vrienden de nieuwsbrief, persberichten en uitnodigingen voor andere activiteiten van IBBY. Elke nieuwe Vriend krijgt het boek Tekenaars. Kinderboekillustratoren geportretteerd als welkomstgeschenk. 

De donatie voor Vrienden van IBBY bedraagt in 2022 minimaal 20 euro (voor individuen) en minimaal 70 euro (voor instellingen). IBBY is een non-profit Stichting met ANBI status. Nieuwe Vrienden kunnen zich aanmelden via ibby.secretariaat@gmail.com

                                                             

                                                              Voor Tekenaars. Kinderboekillustratoren geportretteerd (2010) interviewde Joukje Akveld       
                                                              negentien Nederlandse illustratoren, van Mance Post tot Martijn van der Linden. Het atelier
                                                              dient daarbij steeds als uitgangspunt voor gesprekken over techniek, drijfveren, ambitie en
                                                              inspiratie. Op die manier geven de portretten niet alleen inzicht in leven en werk van de
                                                              individuele tekenaars, samen bieden ze een cultuurhistorisch beeld van een halve eeuw  

                                                              Nederlandse illustratiekunst. Onze hartelijke dank aan uitgeverij Hoogland & Van Klaveren
                                                              voor het kosteloos beschikbaar stellen van deze boeken. 

                                                              We bedanken al onze vrienden, het Nederlands Letterenfonds, alle uitgeverijen die altijd
                                                              bereid zijn boeken beschikbaar stellen voor de inzendingen van nominaties voor
                                                              internationale prijzen en de organisaties waarmee we samenwerken, waaronder het

                                                              Kinderboekenmuseum, de Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen, het Letterenfonds, het
                                                              Kunstmuseum Den Haag, It Fryske Berneboek, Tilburg University, de kinderboeken-

                                                              ambassadeur en IBBY International voor de steun, hulp en goede samenwerkingen!  

tekenaars.jpeg
unnamed.png
bottom of page