mailmunch-forms-widget-1003886
top of page

Overlijden Saskia Tellegen-Van Delft


Aan de Universiteit van Amsterdam was zij bij het ‘Baschwitz instituut voor massapsychologie en openbare mening’ werkzaam waar zij leiding gaf aan het project ‘Kind en Boek’. Dit mondde onder meer uit in een proefschrift (bij prof.dr Lea Dasberg en prof.dr H.’t Hart) in januari 1986. Met een extra hoofdstuk van een van haar collega’s, Ineke Catsburg, verscheen haar proefschrift onder de titel Waarom zou je lezen? Het begin van veel publicaties en lezingen over het lees- en mediagedrag van kinderen.


Saskia Tellegen-Van Delft heeft veel betekend voor het onderzoek naar het leesgedrag van kinderen en jongeren. We zullen haar publicaties nog vaak openslaan als we informatie zoeken.

bottom of page