mailmunch-forms-widget-1003886
top of page

Oproep voor de Jenny Smelik-IBBY prijs 2018


Uitgevers worden uitgenodigd boeken die in aanmerking zouden kunnen komen voor deze prijs in te zenden voor 1 maart 2018. De boeken dienen, zoals aangegeven staat in het reglement, verschenen te zijn in 2016 of 2017. De uitgevers worden verzocht de boeken in 6-voud op te sturen aan het secretariaat van de jury:

Universiteit Leiden, FSW Afd. AGP t.a.v. Toin Duijx (IBBY) Wassenaarseweg 52 2333 AK Leiden

Het secretariaat zal dan voor verspreiding van de boeken onder de juryleden zorgdragen.

De jury hoopt na de zomervakantie 2018 haar voordracht voor te leggen aan het IBBY-bestuur, die vervolgens de voordracht zal overnemen en bekendmaken. De uitreiking van de prijs zal plaatsvinden in het najaar tijdens de traditionele IBBY-vriendenmiddag.

bottom of page