mailmunch-forms-widget-1003886
top of page

O Mundo – een kleine Wereldbibliotheek


o mundo

‘O Mundo – een kleine Wereldbibliotheek’ is een project van Stichting Lezen dat de mooiste prentenboeken uit de hele wereld wil binnen brengen in multiculturele klassen. Met dit project wil Stichting Lezen deze kinderen de kans geven om iets over zichzelf en hun eigen achtergrond te vertellen in hun klas. Door de culturele bagage te belichten die zij meebrengen uit hun leefwereld willen wij hen welkom heten, waardering uitdrukken voor de rijkdom van hun cultuur en hun zelfbeeld positief stimuleren. En tegelijk hopen we natuurlijk het blikveld te verruimen van alle kinderen door de ontdekking van cultuuruitingen uit andere landen.

De IBBY-ASAHI Reading Promotion Award bestaat sinds 1986 en wordt gesponsord door de Japanse Asahi Shimbun-krantengroep. Aanvankelijk werd de prijs jaarlijks uitgereikt, maar sinds 2004 is het een tweejaarlijkse bekroning geworden. Met de prijs (goed voor 10.000 dollar) worden organisaties en instituten bekroond die zich op een opmerkelijke manier inzetten voor leesbevordering van kinderen en jongeren.

bottom of page