mailmunch-forms-widget-1003886
top of page

Miep Diekmann thesis – prijs 2018

In 2018 wordt weer de tweejaarlijkse Miep Diekmannthesis prijs uitgereikt. Dit keer helaas niet door Miep Diekmann zelf. De uitreiking vindt plaats op de IBBY-studiemiddag in het voorjaar en het programma van die studiedag zal geheel gewijd zijn aan Miep Diekmann.

De Miep Diekmann prijs voor jeugdliterair onderzoek wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de auteur(s) van de beste Nederlands- of Engelstalige masterthesis op het gebied van de studie van de kinder- en jeugdliteratuur. Onderwerpen kunnen zowel literatuurtheoretisch als -historisch van aard zijn.

In het reglement scriptieprijs 2018 is te lezen waar de thesis aan moet voldoen en hoe deze ingezonden kan worden.

bottom of page