mailmunch-forms-widget-1003886
top of page

Miep Diekmann thesis prijs


thesisprijs

De jury van de Miep Diekmann thesis prijs is bekend: prof.dr Rita Ghesquiere, prof.dr Saskia de Bodt en dr Jant van der Weg-Laverman. De jury kiest t.z.t. uit haar midden een voorzitter. De komende maanden worden alle thesissen grondig bestudeerd en halverwege februari hopen we de uitslag bekend te kunnen maken.

bottom of page