mailmunch-forms-widget-1003886
top of page

kandidaten voor de Hans Chr. Andersenjury 2018


andersenprijs

De Nederlandse IBBY-sectie mag kandidaten voor de Hans Chr. Andersenjury 2018 nomineren.  Uit ervaring (ik had tweemaal zitting in deze jury) weet ik dat het enorm veel werk is. Daarnaast zijn de kosten (voor de jurybijeenkomst én voor de uitreiking) voor rekening van het jurylid.

Er worden veel eisen gesteld aan een jurylid:

  1. Extensive experience with children’s literature as a whole, regardless in what capacity, with expert knowledge of either text or illustration, and preferably both.

  2. Demonstrated experience in evaluating text and/or illustration of children’s literature as a complete work.

  3. A commitment to carefully examine and evaluate approximately 500 books – plus candidate dossiers – between January 2017 and January 2018.

  4. The ability to express oneself in English, which is the working language of the jury, although fluency is in no way required.

  5. Good reading knowledge of several languages. Ability to read in English essential.

  6. A viewpoint sufficiently wide to evaluate each author and illustrator nomination in a global perspective.

  7. Please note that no juror represents his or her own country. Jury opinions must transcend national perspectives.

  8. The candidate should be familiar with IBBY: its aims, activities and in particular the Andersen Awards.

Mocht iemand interesse hebben, dan kan men tot uiterlijk 18 mei zich richten tot de secretaris van IBBY-Nederland, Toin Duijx (ibby-nederland@planet.nl). Het bestuur van IBBY-Nederland besluit over een eventuele voordracht.

bottom of page