mailmunch-forms-widget-1003886
top of page

Jenny Smelik-IBBY-prijs 2016

In 2016 zal wederom de Jenny Smelik-IBBY-prijs uitgereikt worden aan een auteur of illustrator van een jeugdliterair werk, waarin de cultuur van etnische minderheden aan de orde komt op een dusdanige wijze dat het een bijdrage levert aan de totstandkoming van een beter begrip voor mensen uit ‘minderheidsgroepen’. De prijs bedraagt 2000 euro. Er zijn ook eervolle vermelding (250 euro) mogelijk.

Uitgevers zijn  uitgenodigd om boeken in te zenden. Het reglement kan bij IBBY-nederland@planet.nl aangevraagd worden. In aanmerking komen boeken verschenen in 2014 en 2015.

De jury is als volgt samengesteld: Jessy Korshuize, Janneke van Wijk, Jaap Friso, Hans Hagen en Sara Van den Bossche (voorzitter).

bottom of page