mailmunch-forms-widget-1003886
top of page

IBBY-Studiemiddag vrijdag 29 maart 2019

IBBY-Nederland kijkt terug op een zeer geslaagde en goed bezochte studiemiddag die op 29 maart heeft plaatsgevonden in de KB te Den Haag. We bedanken iedereen die een bijdrage aan deze middag heeft geleverd van harte! Heeft u de studiemiddag gemist? Of was u er wel bij, maar wilt u graag nog eens terugblikken? We presenteren de sprekers en hun lezingen hieronder nog eens in het kort.

Marloes Schrijvers

Is in het voorjaar van 2019 aan de UvA gepromoveerd. Momenteel werkt ze als onderzoeker aan de VU en bij de Lerarenopleiding Nederlands aan de HvA. Ze is lid van de Raad van Advies van het Letterenfonds, de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands, en de redactie van L1 Educational Studies in Language and Literature.

Haar lezing tijdens de studiemiddag ging over:

Spiegels en vensters: inzicht in jezelf en de ander door literatuuronderwijs

Fictie en literatuur vormen een veilige omgeving voor onze zoektocht naar onszelf en hoe we ons tot anderen verhouden: wie ben ik, wie wil ik zijn, wie is de ander? In mijn promotieonderzoek heb ik samen met docenten Nederlands een literatuurdidactiek ontwikkeld waarbij het doel was om het inzicht in ‘de mens’ van bovenbouwleerlingen te bevorderen. Op basis van mijn proefschrift The story, the self, the other: Developing insight into human nature in the literature classroom schets ik in mijn lezing de principes van deze dialogische didactiek en laat ik zien welke effecten de aanpak had op leerlingen in havo 4.

Geïnteresseerd in het onderwerp van Marloes?

Publicatie van Stichting Lezen (p. 185).

Een artikel in Levende Talen Tijdschrift (p. 3-12).

Vera Veldhuizen

Is promovenda aan Cambridge University. Haar project onderzoekt hoe de structuur van kinderoorlogsliteratuur empathie, ethiek en rechtvaardigheid construeert en communiceert naar haar geïmpliceerde lezer. Vera organiseerde in juli 2018 het 4e symposium voor cognitieve narratologie en kinderliteratuur in Cambridge. Haar begeleider is professor Maria Nikolajeva.

Haar lezing tijdens de studiemiddag ging over:

Empathie, Ethiek en Rechtvaardigheid in Kinderoorlogsliteratuur

De onontkoombare aanwezigheid van ideologie in literatuur is vooral voor kinderliteratuur problematisch: beginnende lezers zijn gevoeliger voor narratieve technieken dan ervaren lezers en kinderliteratuur speelt een belangrijke rol in de socialisatie. Het gezag van de volwassene betekent dat kinderliteratuur normen en waarden weergeeft die de maatschappij wil doorgeven aan de jeugd. Het analyseren van kinderliteratuur laat zien wat deze normen en waarden zijn én welke technieken gebruikt worden om deze te communiceren. Oorlogsliteratuur voor kinderen is in het bijzonder interessant voor deze analyse.

Geïnteresseerd in het onderwerp van Vera?

Een overzicht van haar publicaties en lezingen (het meeste Engelstalig).

Linda Ackermans

Werkt op de afdeling Moderne Nederlandse Letterkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen aan een institutioneel promotieonderzoek naar young adult literatuur. Voor haar onderzoek ontving zij een Promotiebeurs voor Leraren van NWO. Daarnaast werkt zij als docente Nederlands en recensent jeugdliteratuur.

Haar lezing tijdens de studiemiddag ging over:

Young adult literatuur in het Nederlandse literaire veld 

Sinds 2009 is young adult literatuur (YAL) aan een opmars bezig in Nederland. Inmiddels kan niet alleen worden gesteld dat de term beklijft en een impuls heeft gegeven aan (de aandacht voor) literatuur voor jongeren, maar ook dat zich in het afgelopen decennium diverse ontwikkelingen hebben voorgedaan die hebben ingegrepen in verhoudingen in productie en distributie binnen het Nederlandse literaire bedrijf. Een nieuw literair subveld met een eigen dynamiek en bijbehorende instituties lijkt te zijn ontstaan. Wat is de rol en status van dit subveld binnen het Nederlandse literaire veld als geheel en welke perspectieven zijn er voor verdere ontwikkeling?

Geïnteresseerd in het onderwerp van Linda?

Een stuk over haar promotieonderzoek op de website van de Radboud Universiteit (Engelstalig).

Karin Vingerhoets

Is sinds 2012 collectiespecialist van de kinderboeken- en centsprentencollectie van de KB. Ze werkt o.a. aan uitbreiding van de kinderboekencollectie en beheert het Centraal Bestand Kinderboeken. Karin is bestuurslid van de SGKJ en duo-voorzitter van het landelijke kinderboekenoverleg. Ze studeerde Nederlands en Kunstgeschiedenis in Nijmegen.

Haar lezing tijdens de studiemiddag ging over:

Wat de KB kan betekenen voor jeugdboekenonderzoekers?

De KB-collectie bevat een schat aan informatie voor studenten en professionele onderzoekers op het gebied van kinderboeken en jeugdliteratuur. Naast een kwart miljoen kinderboeken en andere materialen voor kinderen, is er ook een omvangrijke collectie secundaire literatuur over nationale en internationale jeugdliteratuur beschikbaar. Hoe vind je daar de weg in? Deze presentatie maakt je wegwijs in o.a. aanvragen en inzien van collectiestukken, verschillende zoeksystemen, relevante e-books en e-journals die de KB aanbiedt en het aanbod van gedigitaliseerd kinderboekenmateriaal op online platformen.

Geïnteresseerd in het onderwerp van Karin?

Bekijk dan haar PowerPoint met heel veel informatie en handige links.

bottom of page