mailmunch-forms-widget-1003886
top of page

IBBY Letland


Plakats_tevi_lasa 2014-page-001

Silvija Tretjakova aan het woord:

“Het vernieuwende is dat vaders nu meer lezen en ook met hun kinderen over boeken praten”

Dankzij onze vriendschapsband en de genereuze subsidie aan ons project ‘Ouder-jury’ konden 1683 moeders en 134 vaders hieraan deelnemen. We zijn uiteraard vooral erg blij met de deelname van de vaders, die meestal moeilijk bereikbaar zijn. We ontvingen in 2014 twee keer zoveel ingevulde vragenformulieren van vaders. We kregen, zeker ook doordat IBBY-Nederland ons al steunde, meer financiële steun van andere organisaties en konden daardoor meer sponsors benaderen om ons leesbevorderingsprogramma op andere manieren dan voorgaande jaren te promoten. Uiteraard krijgen de vaders die deelnemen een jaarabonnement op een tijdschrift (dank aan de sponsors), maar het vernieuwende van dit jaar was dat we de vaders in de gelegenheid konden stellen om meer ‘quality time’ met de familie door te brengen. Een groot aantal vaders nam deel aan de ‘ouder-jury’ omdat hun kind in de Kinderjury zit. Ze lezen tegelijkertijd een boek en samen praten ook over (het lezen van) boeken met elkaar. Het is een fantastische kans om op zo’n manier tijd door te brengen.

Een van de prijzen binnen de ‘ouder-jury’ is de toegang voor de hele familie tot het ‘Science center’ (Cesis Z(in)oo) en een andere prijs is een excursie in de zomer voor de hele familie naar het nieuwe Lotespark (Tartu  AHHAA) in Estland. Op deze manier zijn veel families in staat om twee wetenschapscentra te bezoeken. In Letland zijn veel gezinnen door financiële omstandigheden niet in de gelegenheid om naar andere steden in hun eigen land te gaan of dit soort uitstapjes te maken.

 “De twee grote en zware tassen boeken vielen goed in de smaak bij de ouders. “

Mijn collega Madara sprak tijdens het ‘Big reading festival’ (de afsluiting van het kinderjury-project) in Riga in februari van dit jaar met enkele vaders. Zij vertelden dat ze nooit eerder zo’n soort prijs hadden gewonnen. Een vader vertelde dat dit voor hem en zijn gezin een grote stimulans en kans is om boeken te lezen. Een andere vader vertelde dat hij het normaal gesproken eigenlijk te druk heeft met werk en geen tijd heeft om zo iets te ondernemen. Hij was heel blij dat hij nu toch met zijn gezin in het wetenschapscentrum was. Maar nog belangrijker is dat er daadwerkelijk door vaders is gelezen en dat er een gesprek op gang is gekomen tussen vaders en hun kinderen over het lezen van boeken.

Dit jaar hebben we ook ouders beloond uit elke regio van Letland: Latgale, Kurzeme, Vidzeme, Zemgale en Riga. In voorgaande jaren kwamen we via vragenformulieren vooral met moeders in contact, maar dit jaar hebben we hulp van bibliothecarissen ingeschakeld. We kregen veel ontroerende verhalen te horen over het werk en de hulp van moeders in bibliotheken. Het was moeilijk om de vijf ouders, dus vaders en moeders, te kiezen die ‘ambassadeur voor geletterdheid’ worden. Tijdens het “Big reading festival” hebben we deze vijf ouders extra aandacht gegeven en de twee grote en zware tassen boeken vielen goed in de smaak bij hen. Bovendien voelden ze zich gevleid om ‘ambassadeur voor geletterdheid’ te zijn in hun regio in Letland.

Voor de genomineerde ouders was er een galadiner waarbij ze een certificaat en de rugzakken met boeken kregen. De posters zijn in de zevenhonderd bibliotheken van ons Kinderjury netwerk verspreid. Op alle materialen was het logo van IBBY-Nederland als hoofsponsor goed te zien en onze activiteiten kregen veel aandacht in de (regionale) media. Op die manier werd de doelstelling van het project, ouders, in het bijzonder ook vaders, te betrekken bij het lezen van hun kinderen uitgedragen. En dat alles was alleen maar mogelijk dankzij de morele en financiële steun van IBBY-Nederland!

bottom of page