mailmunch-forms-widget-1003886
top of page

Geslaagde IBBY studiemiddag en uitreiking Miep Diekmann thesis prijs 2016

Op vrijdag 11 maart vond de IBBY-studiemiddag (met de uitreiking van de Miep Diekmann Thesis prijs 2016) plaats in de Koninklijke bibliotheek in Den Haag (met dank voor de gastvrijheid!). Een fotoreportage van deze middag (gemaakt door IBBY-bestuurslid Janneke van Wijk) is te vinden op https://vimeo.com/158756411

Uit het openingswoord van IBBY-voorzitter Helma van Lierop: ‘De IBBY studiemiddag heeft al een lange voorgeschiedenis. Een enkeling onder u zal zich misschien nog de studiedagen herinneren die in de tweede helft van de jaren tachtig werden georganiseerd aan wat toen nog de Katholieke Universiteit Brabant was. De initiatiefnemer destijds was Willie van Peer en de studiedagen werden al snel ‘Willie’s workshops’ genoemd. Onderzoekers, jong en oud, uit het binnen- en buitenland, presenteerden work in progress en kregen daarop feedback van de andere deelnemers. Op deze manier kreeg het onderzoek naar jeugdliteratuur en naar het lezen van kinderen en jongeren een flinke impuls.

Omdat deze studiedagen als zeer waardevol werden ervaren, is de traditie nadien in een andere vorm voortgezet. De Vlaams-Nederlandse werkgroep van jeugdboekenonderzoekers ontstond en organiseerde studiedagen in Nederland en Vlaanderen. Drukke agenda’s maakten het onmogelijk om de dagen jaarlijks te organiseren. Uiteindelijk heeft IBBY-Nederland op initiatief van onze onvolprezen Toin Duijx enkele jaren terug de draad weer opgepakt in een formule die al enkele keren succesvol was. De komende 2,5 uur krijgt u een afwisselend programma aangeboden met presentaties van afgerond en nog lopend promotie-onderzoek. Na de presentaties krijgen in eerste instantie referenten de gelegenheid tot een inhoudelijke reactie. Hun feedback is de opmaat naar een korte discussie en u wordt bij dezen van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen.

Ook na de presentaties blijven we in de sfeer van onderzoek, maar het programma krijgt dan toch een iets ander karakter. Het is dan tijd voor de tweede uitreiking van de Miep Diekmann thesisprijs. Het juryrapport zal worden voorgelezen door professor Rita Ghesquière en ik wil haar nu alvast hartelijk danken voor haar komst vanuit Vlaanderen naar Den Haag. En we zijn ook bijzonder blij en dankbaar dat de prijs opnieuw zal worden uitgereikt door Miep Diekmann zelf.’

bottom of page