mailmunch-forms-widget-1003886
top of page

Afscheid Toin Duijx / Nieuwe secretaris IBBY Annette de Bruijn

Toin Duijx heeft, na bijna veertig jaar, afscheid genomen van het bestuur van IBBY Nederland. Toin heeft zich altijd enorm ingezet voor IBBY, zowel in de rol van penningmeester als secretaris, en was voor velen een vertrouwd gezicht en vast aanspreekpunt. Het bestuur is Toin zeer dankbaar voor het werk dat hij in al die jaren heeft verricht en voor zijn grote betrokkenheid bij alle activiteiten van IBBY.


de Bruin Annette UM FDCW


Tijdens de bestuursvergadering van 28 september 2018 heeft Annette de Bruijn het secretariaat van Toin overgenomen. In de Nieuwsbrief leest u een interview waarin zij zichzelf aan u voorstelt.

Helma van Lierop-Debrauwer, vrz. IBBY-Nederland

bottom of page