mailmunch-forms-widget-1003886
top of page

Aanbieding ‘Literatuur zonder leeftijd’


Wie één of meer exemplaren wil hebben, kan dat kenbaar maken bij het secretariaat van IBBY (ibby-nederland@planet.nl). Vergeet niet je volledige adresgegevens erbij te vermelden. Er zijn geen kosten aan verbonden en deze heel bijzondere aanbieding duurt tot 1 mei (en op = op).

bottom of page