IBBY-sectie Nederland
Annette de Bruijn
Oosteind 8
3461 GP Linschoten

ibby.secretariaat@gmail.com

IBAN: NL20INGB0004334202 (BIC: INGBNL2A)
t.n.v. Stichting IBBY sectie Nederland te Amsterdam

KvK 41212516 / RSIN nummer: 809928899

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Helma van Lierop-Debrauwer (voorzitter)
Annette de Bruijn (secretaris)
Liselotte Dessauvagie (penningmeester)
Janneke van Wijk (lid)
Liesbeth ten Houten (lid)
Martine Letterie (lid)
Peter van Duijvenboden (lid)

Privacyverklaring (AVG)

IBBY-Nederland houdt verschillende data-bestanden bij:

  • Het abonnementenbestand van ‘Literatuur zonder leeftijd’.
  • Het bestand ‘IBBY-vrienden’ (dus donateurs van onze stichting).
  • Bestanden van deelnemers aan bepaalde activiteiten van IBBY (zoals vriendendagen, studiedagen e.d.).
  • Het bestand mailadressen van mensen die geïnteresseerd zijn in de persberichten van IBBY-Nederland.

Wij gebruiken deze gegevens enkel voor onze eigen administratie en mailingen en stellen deze nooit ter beschikking aan anderen. Wij slaan niet méér gegevens op dan voor onze administratie strikt noodzakelijk is. Niemand anders dan de secretaris en penningmeester van onze stichting kan bij de gegevens komen. De computer waarop de bestanden worden bewaard is goed beveiligd, en wordt qua beveiliging regelmatig geüpdatet. Wij doen er alles aan om veilig met de gegevens om te gaan, al kunnen wij natuurlijk niet garanderen dat wij nooit gehackt zullen worden. Wij doen er echter alles aan om dit te voorkomen.

Mocht U om wat voor reden dan ook willen dat wij Uw gegevens uit onze administratie verwijderen, dan kunt U ons dat melden. Bij alle mailingen geven wij steeds expliciet aan dat men zich kan uitschrijven via een mailtje aan het secretariaat. Wij zullen daar dan voor zorgen – tenzij de gegevens (deels) voor de administratie (vanwege de fiscus) voor een bepaalde periode bewaard moeten worden.

De volledige privacy-verklaring is hieronder te vinden:

Privacy-overeenkomst IBBY-Nederland

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
IBBY-Nederland verwerkt persoonsgegevens van de donateurs van IBBY-Nederland, de abonnees van het tijdschrift Literatuur zonder leeftijd en de mailadressen van mensen die aangegeven hebben de persberichten (en digitale nieuwsbrief) op prijs te stellen.

Van wie ontvangen wij persoonsgegevens ?
Onze donateurs en abonnees geven zelf hun persoonsgegevens aan ons door.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Aanhef/geslacht (dhr., mevr., titel), voorletter(s) of voornaam, achternaam, adres- en woonplaatsgegevens, telefoonnummer(s). e-mailadres, soort abonnement, betaalgegevens.

Waarvoor en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens ?
Wij verwerken persoonsgegevens om te kunnen communiceren met de donateurs van onze stichting, om het tijdschrift Literatuur zonder leeftijd en de IBBY-Nieuwsbrief te versturen, om donatieverzoeken en rekeningen te versturen, om uitnodigingen voor activiteiten te versturen en om persberichten te mailen.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens ?
De persoonsgegevens van de donateurs van de stichting IBBY-sectie Nederland en de abonnees op Literatuur zonder leeftijd zijn alleen beschikbaar voor en worden uitsluitend gebruikt door de secretaris en penningmeester van het bestuur van de stichting. Persberichten per e-mail worden altijd verzonden met de mailadressen in de bcc.

Hoe zijn persoonsgegevens beveiligd?
Persoonsgegevens van de donateurs van de stichting en de abonnees van Literatuur zonder leeftijd bevinden zich op de computer van de penningmeester en secretaris met standaardbeveiliging zoals firewall en virusscanners

Wat zijn uw rechten?
Op grond van de wet hebt u rechten waarvan U gebruik kunt maken tegenover organisaties die uw persoonsgegevens verwerken:
• recht op inzage, met uitzondering van interne notities en werkaantekeningen
• recht op rectificatie
• recht op ‘gegevenswissing’ (ook bekend als ‘het recht om vergeten te worden’)
• recht op beperking van de verwerking
• recht op overdraagbaarheid
• recht van bezwaar.
U kunt een beroep doen op deze rechten. Wilt U van uw rechten gebruik maken, neem dan contact met de secretaris van de stichting op. Dien een beroep op een van uw rechten altijd schriftelijk in, per e-mail of per post. U krijgt altijd van ons een bericht terug .

Wanneer kunt u gebruik maken van uw rechten?
Twee voorbeelden.
-Wanneer U wilt weten welke persoonsgegevens wij van U hebben, dan kunt U een beroep doen op het recht van inzage.
-Wanneer U van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens van U niet correct hebben geadministreerd of dat er persoonsgegevens moeten worden veranderd of aangevuld, kunt U een beroep doen op het recht van rectificatie.

Klacht indienen
U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt U een klacht hierover indienen, neem dan contact met de secretaris van de stichting en dien uw klacht altijd schriftelijk in (per post of per e-mail) in. U krijgt altijd van ons een bericht terug.

Intrekken van verleende toestemming
Wij verwerken Uw gegevens op basis van de toestemming die U ons in het verleden heeft gegeven.. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Dat doet U schriftelijk per post of per e-mail. Dan stoppen wij de gegevensverwerking zo snel mogelijk. Intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.
Wanneer U uw toestemming intrekt, ontvangt U van ons een bevestiging waarna uw gegevens definitief uit onze bestanden verwijderd worden.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Wanneer een donateur van de stichting IBBY-sectie Nederland of een abonnee van Literatuur zonder leeftijd geen donateur/abonnee meer is, worden de persoonsgegevens z.s.m. vernietigd.

Hebben cookies invloed op mijn privacy?
De website www.IBBY-Nederland.nl maakt geen gebruik van cookies.

Sociale media
De stichting IBBY-sectie-Nederland heeft twee Facebookpagina’s; een met mededelingen over IBBY en een met mededelingen over Literatuur zonder leeftijd. Daarnaast heeft IBBY een website. We plaatsen regelmatig foto’s van IBBY-activiteiten op de Facebookpagina en de website. Wanneer er een foto van een van de IBBY-activiteiten op Facebook of de website wordt geplaatst waar u op staat en U heeft daartoe geen toestemming gegeven, kunt U verzoeken de foto te laten verwijderen. Zo’n verzoek wordt zo snel mogelijk uitgevoerd.

Actualisering
Om deze privacyverklaring up to date te houden zal het bestuur van de stichting IBBY-sectie Nederland de privacy-verklaring van tijd tot tijd aanpassen. We publiceren een belangrijke kennisgeving op onze website om U te informeren over betekenisvolle wijzigingen in onze privacyverklaring en we geven bovenaan de verklaring de datum van de meest recente update aan.

Hebt u vragen?
Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt U contact met het secretariaat van de stichting IBBY-sectie Nederland opnemen.

Spring naar toolbar