Prinses Akishino van Japan bezoekt Kinderboekenmuseum

Hoog bezoek voor het Kinderboekenmuseum. Hare Keizerlijke Hoogheid Prinses Akishino van Japan bezocht afgelopen zaterdag het Haagse museum. Daar werd ze rondgeleid door Aad Meinderts, de directeur van het museum, en sprak ze met enkele vertegenwoordigers van de jeugdliteratuur. Onze IBBY-voorzitter, Helma van Lierop, en nieuwe IBBY-secretaris, Annette de Bruijn, waren daarbij aanwezig. Bekend is dat de Keizerlijke familie IBBY een warm hart toedraagt. De Keizerin vertaalt kinderboeken en -gedichten, was ooit spreker op een IBBY-congres en vereerde IBBY bij het vijftigjarig jubileum in Basel met haar bezoek. Fijn dat ook de nieuwe generatie interesse toont in het kinderboek. Foto van Eveline van Egdom. Voor meer foto’s zie hier.

Overlijden Saskia Tellegen-Van Delft

Op 8 oktober is ‘in haar slaap’ overleden onze IBBY-vriendin Saskia Tellegen-Van Delft. Vanaf de oprichting van wat toen nog het Landelijk Platform Kinder- en Jeugdliteratuur heette was Saskia zeer betrokken bij de activiteiten van IBBY. In 1983 zat zij in de jury van de Jenny Smelik-Kiggen prijs (tegenwoordig Jenny Smelik-IBBY prijs) die toen voor de eerste keer werd uitgereikt aan Geertje Gort voor haar boek Filiz.

Aan de Universiteit van Amsterdam was zij bij het ‘Baschwitz instituut voor massapsychologie en openbare mening’ werkzaam waar zij leiding gaf aan het project ‘Kind en Boek’. Dit mondde onder meer uit in een proefschrift (bij prof.dr Lea Dasberg en prof.dr H.’t Hart) in januari 1986. Met een extra hoofdstuk van een van haar collega’s, Ineke Catsburg, verscheen haar proefschrift onder de titel Waarom zou je lezen? Het begin van veel publicaties en lezingen over het lees- en mediagedrag van kinderen.

Vaak was Saskia te gast bij studiedagen van IBBY, bijna altijd samen met haar goede vriendin Lieneke Aangenendt. Opvallend was altijd het luciferdoosje, dan omgevormd kon worden tot een asbakje, want waar ze ook was, een sigaretje moest er op zijn tijd gerookt worden.

Saskia Tellegen-Van Delft heeft veel betekend voor het onderzoek naar het leesgedrag van kinderen en jongeren. We zullen haar publicaties nog vaak openslaan als we informatie zoeken.

IBBY vriendenmiddag op vrijdag 9 november

En voor meer informatie: Uitnodiging IBBY digitaal (1)

De White Ravens 2018 van de Internationale Jugendbibliothek München vliegen uit.

De White Ravens zijn aanbevelingen voor bijzondere boeken uit de wereld van de internationale kinder- en jeugdliteratuur. In de catalogus van dit jaar zijn 200 titels opgenomen in 38 talen. In totaal hebben negen Nederlandstalige boeken en één Friestalig boek een White Raven gekregen.

Vanaf vandaag zijn de korte annotaties van de boeken te vinden in de database White Ravens 2018 op de website van de Internationale Jugendbibliothek (www.ijb.de). De gedrukte catalogus zal tijdens de boekenbeurs in Frankfurt gepresenteerd worden.

 

                             

Afscheid Toin Duijx / Nieuwe secretaris IBBY Annette de Bruijn

Toin Duijx heeft, na bijna veertig jaar, afscheid genomen van het bestuur van IBBY Nederland. Toin heeft zich altijd enorm ingezet voor IBBY, zowel in de rol van penningmeester als secretaris, en was voor velen een vertrouwd gezicht en vast aanspreekpunt. Het bestuur is Toin zeer dankbaar voor het werk dat hij in al die jaren heeft verricht en voor zijn grote betrokkenheid bij alle activiteiten van IBBY.

de Bruin Annette UM FDCW

Tijdens de bestuursvergadering van 28 september 2018 heeft Annette de Bruijn het secretariaat van Toin overgenomen. In de Nieuwsbrief leest u een interview waarin zij zichzelf aan u voorstelt.

Helma van Lierop-Debrauwer, vrz. IBBY-Nederland

 

Spring naar toolbar