Laatste nummer van ‘Literatuur zonder leeftijd’.

Een half jaar geleden hebben de redactie van Literatuur zonder leeftijd en het bestuur van IBBY-Nederland na lang wikken en wegen en met pijn in het hart gezamenlijk het besluit genomen om met ingang van 1 januari 2019 te stoppen met de uitgave van Literatuur zonder leeftijd. In overleg is afgesproken dat het auteursnummer over Joke van Leeuwen het laatste nummer zal zijn. Door middel van deze brief aan de abonnees willen we graag toelichten wat ons tot dit moeilijke besluit heeft gebracht.

Sharjah Exhibition for Children’s Books Illustrations

Voor de achtste editie van de Sharjah Exhibition for Children’s Books Illustrations (April 2019) kunnen illustratoren zich nu aanmelden.

Alle informatie is te vinden op de website van de Sharjah Book Authority en voor extra informatie kan men terecht bij Illustrator@scrf.ae

Prinses Akishino van Japan bezoekt Kinderboekenmuseum

Hoog bezoek voor het Kinderboekenmuseum. Hare Keizerlijke Hoogheid Prinses Akishino van Japan bezocht afgelopen zaterdag het Haagse museum. Daar werd ze rondgeleid door Aad Meinderts, de directeur van het museum, en sprak ze met enkele vertegenwoordigers van de jeugdliteratuur. Onze IBBY-voorzitter, Helma van Lierop, en nieuwe IBBY-secretaris, Annette de Bruijn, waren daarbij aanwezig. Bekend is dat de Keizerlijke familie IBBY een warm hart toedraagt. De Keizerin vertaalt kinderboeken en -gedichten, was ooit spreker op een IBBY-congres en vereerde IBBY bij het vijftigjarig jubileum in Basel met haar bezoek. Fijn dat ook de nieuwe generatie interesse toont in het kinderboek. Foto van Eveline van Egdom. Voor meer foto’s zie hier.

Overlijden Saskia Tellegen-Van Delft

Op 8 oktober is ‘in haar slaap’ overleden onze IBBY-vriendin Saskia Tellegen-Van Delft. Vanaf de oprichting van wat toen nog het Landelijk Platform Kinder- en Jeugdliteratuur heette was Saskia zeer betrokken bij de activiteiten van IBBY. In 1983 zat zij in de jury van de Jenny Smelik-Kiggen prijs (tegenwoordig Jenny Smelik-IBBY prijs) die toen voor de eerste keer werd uitgereikt aan Geertje Gort voor haar boek Filiz.

Aan de Universiteit van Amsterdam was zij bij het ‘Baschwitz instituut voor massapsychologie en openbare mening’ werkzaam waar zij leiding gaf aan het project ‘Kind en Boek’. Dit mondde onder meer uit in een proefschrift (bij prof.dr Lea Dasberg en prof.dr H.’t Hart) in januari 1986. Met een extra hoofdstuk van een van haar collega’s, Ineke Catsburg, verscheen haar proefschrift onder de titel Waarom zou je lezen? Het begin van veel publicaties en lezingen over het lees- en mediagedrag van kinderen.

Vaak was Saskia te gast bij studiedagen van IBBY, bijna altijd samen met haar goede vriendin Lieneke Aangenendt. Opvallend was altijd het luciferdoosje, dan omgevormd kon worden tot een asbakje, want waar ze ook was, een sigaretje moest er op zijn tijd gerookt worden.

Saskia Tellegen-Van Delft heeft veel betekend voor het onderzoek naar het leesgedrag van kinderen en jongeren. We zullen haar publicaties nog vaak openslaan als we informatie zoeken.

IBBY vriendenmiddag op vrijdag 9 november

En voor meer informatie: Uitnodiging IBBY digitaal (1)

Spring naar toolbar