Overlijden Saskia Tellegen-Van Delft

Op 8 oktober is ‘in haar slaap’ overleden onze IBBY-vriendin Saskia Tellegen-Van Delft. Vanaf de oprichting van wat toen nog het Landelijk Platform Kinder- en Jeugdliteratuur heette was Saskia zeer betrokken bij de activiteiten van IBBY. In 1983 zat zij in de jury van de Jenny Smelik-Kiggen prijs (tegenwoordig Jenny Smelik-IBBY prijs) die toen voor de eerste keer werd uitgereikt aan Geertje Gort voor haar boek Filiz.

Aan de Universiteit van Amsterdam was zij bij het ‘Baschwitz instituut voor massapsychologie en openbare mening’ werkzaam waar zij leiding gaf aan het project ‘Kind en Boek’. Dit mondde onder meer uit in een proefschrift (bij prof.dr Lea Dasberg en prof.dr H.’t Hart) in januari 1986. Met een extra hoofdstuk van een van haar collega’s, Ineke Catsburg, verscheen haar proefschrift onder de titel Waarom zou je lezen? Het begin van veel publicaties en lezingen over het lees- en mediagedrag van kinderen.

Vaak was Saskia te gast bij studiedagen van IBBY, bijna altijd samen met haar goede vriendin Lieneke Aangenendt. Opvallend was altijd het luciferdoosje, dan omgevormd kon worden tot een asbakje, want waar ze ook was, een sigaretje moest er op zijn tijd gerookt worden.

Saskia Tellegen-Van Delft heeft veel betekend voor het onderzoek naar het leesgedrag van kinderen en jongeren. We zullen haar publicaties nog vaak openslaan als we informatie zoeken.

Reacties plaatsen kan niet meer.

Spring naar toolbar