Oproep voor de Jenny Smelik-IBBY prijs 2018

In 2018 zal wederom de Jenny Smelik-IBBY-prijs uitgereikt worden aan een auteur of illustrator De JSI-prijs heeft tot doel boeken onder de aandacht te brengen waarin culturele diversiteit een vanzelfsprekende rol speelt en waarin het beeld van de verschillende culturen opbouwend in plaats van problematiserend is’. De prijs bedraagt 2000 euro. Voor meer informatie over de prijs verwijs ik naar het reglement van de Jenny Smelik-IBBY prijs en het overzicht van de bekroningen tot nu toe. Wij willen benadrukken dat ook illustratoren in aanmerking kunnen komen voor de prijs!

Uitgevers worden uitgenodigd boeken die in aanmerking zouden kunnen komen voor deze prijs in te zenden voor 1 maart 2018. De boeken dienen, zoals aangegeven staat in het reglement, verschenen te zijn in 2016 of 2017. De uitgevers worden verzocht de boeken in 6-voud op te sturen aan het secretariaat van de jury:

Universiteit Leiden, FSW
Afd. AGP t.a.v. Toin Duijx (IBBY)
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Het secretariaat zal dan voor verspreiding van de boeken onder de juryleden zorgdragen.

De jury hoopt na de zomervakantie 2018 haar voordracht voor te leggen aan het IBBY-bestuur, die vervolgens de voordracht zal overnemen en bekendmaken. De uitreiking van de prijs zal plaatsvinden in het najaar tijdens de traditionele IBBY-vriendenmiddag.

Reacties plaatsen kan niet meer.

Spring naar toolbar